0

1.  I. Ak akçe kara gün içindir.
II. Gülme komşuna, gelir başına.
III. Sakla samanı gelir zamanı.
IV. Har vurup harman savurmak
V. Damlaya damlaya göl olur.
Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
A. I-II-III-IV-V        B. yalnız II
C. II-III                     D. I-III-V

2.    Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağı­daki bilgilerden hangileri vardır?
A.  ürün adı - son kullanma tarihi
B.  birim fiyat - üretim tarihi
C. ürün adı - birim fiyat
D.  üretim ve son kullanma tarihi

3.     I. İhtiyaçların değişmesi
      II. İnsanların merakı
    III.teknolojinin gelişmesi
    IV buluş ve icatlar
    V iletişimin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etki­lidir?
A. I - III - IV - V             B. II - IV
C. I                                  D V-IV

4.  Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
A.  ürünün resmi            B.  üretim ve son kullanma
 C. fiyatı                         D. ne işe yaradığı

5. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han­gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV isteklerimize
V ihtiyaçlarımıza

A. IV-V      B. I-II-III-IV-V   
C. I-IV       D. II-III-V

6.    Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot
II. Kalaycılık
III. Bilgisayar mühendisliği
IV nalbantlık
V bakır işlemeciliği
A. II-IV-V         B. I-III     
C. yalnız II        D. yalnız IV


7.   Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunlu­ğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar?
A.  fabrika sahibi       B.  alışveriş merkezi
C.  noterler                D. Türk Standartları Enstitüsü

8.    "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile­ceğini gösteren tarih, ürünün......................"
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
A.  son kullanma tarihidir          B.  üretim tarihidir
C. TSE damgasıdır                     D.  satış tarihidir

9.    Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangi­sidir?
A.  ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
B.  ürünü aldığımız yerin adresi
C.  satış fişi veya fatura
D.  ürün hakkında ayrıntılı bilgi

10.  "Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar........................."
İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A.  istekleridir                       B. temel ihtiyaçlarıdır
C.  sosyal ihtiyaçlarıdır         D.  gördükleridir

11.  Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangi­leridir?
I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı bel­gelemektir.
II. Arkadaşlarınıza göstermektir.
III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hak­kınızı arayabilmektir.
IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır.

A. I-II-III-IV              B. yalnız II
C. I - III - IV               D. yalnız IV

12.  Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşağıda-kilerden hangilerini yapmalıyız?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.

A. II-III-IV                  B. I-II-III-V
C. yalnız I                    D. yalnız V


13.   I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır.
       II. TSE damgasına bakmalıdır.
      III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
       IV. Garanti belgesini almalıdır.
        V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
 Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangi­lerini yapmalıdır?
A. II -III       B. I-III     C. I-II-IV     D. II-III-IV-V

14.   I. Televizyon        II. Bilgisayar     III. Buzdolabı
      IV. Ekmek              V. Gazete

Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin ga­ranti belgesi olur?
A. IV-V     B. I-II- III         C I-II          D. III-IV-V

15.  Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
I. ekmek - buğday
II. bisküvi - buğday
III. zeytinyağı - ayçiçeği
IV. benzin - ham petrol
V. şeker - pirinç
A. yalnız III                B. I - II - IV
C III-V                        D. yalnız V

16.  "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli
maddelerin işlenmemiş hâline...........denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A. malzeme                   B. ham madde
C. eşya                          D. ticaret


17.  "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yap­tıkları her türlü faaliyete...............denir."
ifadesini  anlamlı tamamlayan  sözcük hangisidir?
A. üretim                        B. düzenleme
C. tüketim                      D. bütçe


18.  Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılması­na ne denir?
A. paylaşım                   B. harcama
C. tüketim                      D. ihtiyaç


19.  "Bir ürünün  üretildiği  yerden tüketicilere ulaştırılması işine .............denir." ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
A. ulaşım                       B. ticaret
C. tüketim                      D. dağıtım

20.  Başka ülkelerde üretilen ürünlerin yurdu­muza getirilmesine ne denir?
A. ihracat                       B. ithalat
C. alışveriş                     D. ticaret

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime ile ilgili aramalar 
4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime testi çöz 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime yazılı soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime ünitesi değerlendirme soruları 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu özeti 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime çalışma kağıdı 4. sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime test çöz 4 sınıf sosyal bilgiler üretimden tüketime konu anlatımı 4 sınıf sosyal bilgiler iyiki varYorum Gönder

 
Top