0

ÇEVREMİZDEKİ  DOĞAL  VE  BEŞERÎ UNSURLAR

       İnsanların içinde yaşadığı, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama çevre denir.

       Çevremizdeki varlıklar genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar doğal ve beşerî unsurlardır.

1 –  Beşerî  Unsurlar : İnsanlar tarafından ,doğayı değiştirerek yapılan unsurlara denir.

Örnek :  

*  Binalar      *  Yollar       Parklar
*  Köprü      *  Baraj       Tünel    Cami

2 –  Doğal  Unsurlar :  İnsan eli değmeden çeşitli doğa olayları sonucu oluşmuş unsurlara
denir.

Örnek :  

*  Toprak      *  Deniz       Dağ
*  Akarsu      *  Göl       Ova       Plato
Kaplıcalar               Peribacaları                                  
Ormanlar                Pamukkale travertenleri 

       Çevremizde bulunan yeryüzü şekilleri doğal çevreyi oluştururlar.

        Yeryüzü şekilleri

1 – Dağ : Çevresine göre 500 m'den yüksek olan yeryüzü şekillerine denir.

Ağrı Dağı    Uludağ          * Toros Dağları

2 – Ova : Çevresine göre alçakta kalmış, vadilerle derin yarılmamış düzlüklere denir.

Çukurova                Konya  Ovası                                
* Bursa Ovası     Harran  Ovası    Amik ovası

3 – Plato : Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere denir.

Obruk Platosu          Haymana  Platosu       

4 – Akarsu : Belli bir kaynaktan doğan ,yağmur ve kar suları ile beslenen ve arazinin eğimine göre akan sulara denir.
       Akarsuların en küçüğüne  dere denir. Derelerin birleşmesiyle oluşan akarsulara çay denir. Çayların birleşmesiyle oluşan akarsulara ırmak (nehir) denir.

Kızılırmak     Fırat Nehri   Sakarya Nehri     

5 – Göl : Karaların içindeki geniş çukurları dolduran durgun su birikintilerine denir.

Van Gölü     Tuz Gölü   İznik Gölü     

6 – Deniz : Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran geniş ve tuzlu su kütlelerine denir.
       Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Karadeniz                   Akdeniz                                                                                         
Ege  Denizi                 
Marmara  Denizi    

7 – Körfez : Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir.

İzmir Körfezi     Gemlik Körfezi                                     

İskenderun Körfezi     Antalya Körfezi                                     

8 – Koy : Körfezin küçük olanına denir.

İzmir Körfezi     Gemlik Körfezi                                     

9 – Ada : Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına denir.

Gökçeada        Bozcaada       Kıbrıs                                     
 
10 – Yarımada : Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına denir.

Gelibolu Yarımadası        Kapıdağ Yarımadası                    

11 – Vadi : Akarsuların yatağının derinleşerek oluşturduğu uzun çukurlara denir.

Ihlara Vadisi        Kelebekler Vadisi                    

12 – Burun : Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine denir

İnce Burun        Anamur Burnu         

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Konusu - Çevremizdeki Doğal ve Beşeri Unsurlar ile ilgili aramalar 
4.sınıf doğal ve beşeri unsurlar konu anlatımı 5.sınıf doğal ve beşeri unsurlar 4. sınıf sosyal bilgiler doğal ve beşeri unsurlar testi çöz 4.sınıf sosyal bilgiler yaşadığımız yer 4.sınıf yaşadığımız yer ünitesi sunusu 4.sınıf sosyal bilgiler yaşadığımız yer etkinlikleri 4.sınıf sosyal bilgiler yaşadığımız yer testleri 4.sınıf sosyal bilgiler yaşadığımız yer konu anlatımı video 

Çevremizdeki Doğal ve Beşeri Unsurlar ile ilgili aramalar 
çevremizdeki doğal ve beşeri unsurlar nelerdir çevremizde gördüğümüz doğal ve beşeri unsurlar nelerdir çevremizdeki doğal ve beşeri unsurlar nelerdir kısaca çevremizde bulunan doğal ve beşeri unsurlar nelerdir çevremizdeki beşeri unsurlara örnekler beşeri unsur örnekleri beşeri unsurlara çevremizdeki beşeri unsurlar
Yorum Gönder

 
Top