0

YAŞADIĞIM  YERİN  COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ –  EFSANELER

       Bir yerin doğal ve beşeri unsurlarının tamamına  coğrafi özellikler denir.
       Yaşadığımız çevrede anlatılan efsaneler ,destanlar  ,masallar ;söylenilen türküler ,şiirler maniler ise milli kültürün ögeleridir.
       İnsanlar yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerini anlattıkları efsanelerde ,okudukları şiirlerde ,söyledikleri türkülerde dile getirmiş ve nesilden nesile aktarmışlardır.
        Bu eserlerde insanlar , acı tatlı anılarını ,duygularını ,gelenek ve göreneklerini anlattıkları gibi yaşadıkları yerin yer şekillerini ,bitki örtüsünü ve iklim gibi coğrafi özelliklerini de anlatmışlardır.
        Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâyelere efsane denir.

ÇAYDA  ÇIRA  EFSANESİ

       Fırat Nehri’nin iki yakasına yerleşen iki Oğuz boyundan iki genç, birbirlerini delice severler. Kız geceleri ışık yakarak oğlana yol gösterir. Böylece ışığı takip eden genç girdaba kapılmadan yüzerek karşı kıyıya çıkar. Bu gizli buluşmayı fark eden kızın babası bir gece kızının yaktığı ışığı söndürür. Suyun ortasında kalan genç yolunu bulamaz, girdaba kapılarak boğulur. Kız, oğlanın kıyıya çıkmadığını görünce o da kendisini sulara atar. Nehrin her iki yakasındaki köylüler meşaleler yakarak suda kaybolan gençleri ararlar, ama bir türlü bulamazlar.
      Bu üzücü olayın sonucunda çayda çıra oyununun doğmuş olduğunu söyleyen araştırmacılar, figürlerin bir arama motifi olduğundan bahsederler. 


ÇAYDA  ÇIRA  TÜRKÜSÜ

Çayda çıra yanıyor
Hanım nanay vay nanay
Nanay güzel nanay
Nanay gülüm nanay

               Ayda yılda yanıyor
               Hanım nanay vay nanay
               Nanay güzelim nanay
               Nanay gülüm nanay

Yavaş yörü sevdiğim
Hanım nanay vay nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay güzelim nanay

                Engeller uyanıyor
                Hanım nanay oy nanay
                Nanay güzelim nanay
                Nanay sevdiğim nanay


 Yaşadığım Yerin Coğrafi Özellikleri - Efsaneler ile ilgili aramalar 
yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri nelerdir yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri ile ilgili şiirler yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini içeren efsane öykü vb yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini anlatan şiir yaşadığımız yere ait şiirler ilginç efsaneler kısa ve öz izmir'in coğrafi özelliklerini anlatan şiirlerYorum Gönder

 
Top