0

1. ” Tembele kapıyı ört  demişler, rüzgar eser de örter, demiş.” tümcesi ile anlamca en yakın olan  tümce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tembele iş buyur, nasihatini dinle.                    
B) Tembelin kapısı açık olur.
C) Tembelin bahanesi bitmez.                     
D) Tembel rüzgardan korkmaz.       

2. “Onunla kafa buldu.”Cümlesindeki“kafa buldu” deyiminin anlamı hangisidir?
A)  sevinmek                        
B)  utanmak                
C)  çok üzülmek
D)  alay etmek

3. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle anlatılmak istenen  hangisidir?
A)  İnsan sevgisi                 
B)  Yardımlaşma   
C) Paylaşma                       
D) Hesaplaşma

4. “Hapı yutmak” deyiminin anlamı aşağıkiler den hangisidir? 
A)     Hasta olunca hapı yutmak
B)     Kötü duruma düşmek
C)      İğneden korktuğundan hapı yutmak
D)     Hapı sevmek

5.   “Boş çuval dik durmaz.” Atasözüyle ilişkilendirilebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zor işlerin üstesinden gelmek.          
B. Beklentilerine karşılık alamamak.
C. Yorgunluktan ayakta zor durmak.      
C. Bilgisizlik ve yeteneksizlik nedeniyle bir işi yapamamak.

6.  Aşağıdaki tümcelerden hangisi “Yalnız taş duvar olmaz.” Atasözünün anlamını destekler niteliktedir?
A) Arkadaşı kötülük yapınca, karşılığını göreceğini söyledi.
B) Yapılan haksızlıkları görmezden geliyordu.
C) Uzaktan görüp beğendiğini, yanına yaklaşınca beğenmedi.
D) İşlerini tek başına yapamayan komşusuna, destek olmayı severdi.

7. ‘Ayaklarıma kara sular indi’ diyen kişi ne demek istemiştir?
A) ıslandığını
B) yaralandığını
C) heyecanlandığını
D) yorulduğunu

8.  "Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar?
A. dağ      
B. bağ      
C.göl          
D.deniz

9.  "Üzümünü ye, bağını sorma." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Her şeyi araştırmaya gerek yoktur.
B. Araştırırken bazı konuları görmemek lazım gelir.
C.Araştırmayı belli bir plana göre yapmak lazım.
D.Bazı nimetlerin nasıl elimize geçtiğini araştırmanın gereği yoktur.

10."Yan gelip yatmak"deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yapılan işle hiçbir ilgisi, yakınlığı, benzerli­ği olmamak.
B. Çok çalışmaktan yorulup yıkılmak.
C. Kişilerin kötü gününde yanında olmak.
D. Yapılacak işleri bırakarak rahatına bakmak.

11. “Dört elle sarılmak”deyimi ile anlatılmak istenen nedir?
A.  Büyük bir gayretle işe sarılmak.
B.  Bir iş karşısında yılmamak.
C.  Sürekli iş aramak.
D.  Bir işi çok kişiyle yapmak.

12.Aşağıdakilerden hangisi “çalışmayı “anla tan atasözüdür
A)Ekmeden biçilmez .    
B) Borç yiğidin kamçısıdır  .                                     C)Nerde birlik orda dirlik.         
D) Ava giden avlanır

13."Her koyun kendi bacağından..............." ata­sözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar?
A. asılır                          B. tutulur

C. kesilir                         D. yakalanır

4. Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler ile ilgili aramalar
4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testleri 4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler konu anlatımı 4. sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testleri çöz 4 sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testi çöz 5 sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testi atasözleri deyimler sözlüğü ve anlamları atasözleri deyimler özdeyişler atasözleri deyimler sözlüğü tdkYorum Gönder

 
Top