0

1.Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir?
A) İlkokul    
B) Öğrenci       
C) Kanepe         
D) Kahve

2.Türkçe  sözcüklerin her hecesinde  en  az kaç ünlü bulunur?
A)1                 
B)2             
C)3                
D)4

3.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A. Boşnak               
B. Boşluk                 
C. Bostan                
D. Boş

4.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece kalın ünlüler kullanılmıştır?
A-okyanus            
B-kaleci               
C-işaret                 
D-kelebek

5.Bir dili meydana getiren seslerin bütününe ne ad verilir?
A)Kelime                              
B)Alfabe                               
C)Kitap                                
D)Hece

6.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz?
A)Süt           
B)Sokak           
C)Durak              
D)Dip

7.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A-Baklavayı               
B-Kayışı              
C-Sokağı                   
D-Fırçayı

8.  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
A. fareler                    
B. kolu           
C. sınıfta                   
D. tatlı

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaş-tırma harfi kullanılmamıştır?
A)Duvardaki saat bozulmuş.                
B)Masanın ayağı kırılmış.
C)Elinizin üzeri soyulmuş.                   
D)Kapıya dilenci gelmiş.

10.Aşağıdakilerden hangisinde, kalın ünlü harflerin hepsi vardır?
A) Yapı sonu          
B) Kapı kolu           
C) Akıl yolu             
D) Hepsinde

11.“İyilikten ancak güzellik doğar.” Cümlesinde kaç tane sesli harf vardır?
A. 5             
B. 7             
C. 9                 
D. 11

12.  Aşağıdaki  sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür ?
A. tuzağa      
B.avcılar        
C. vaktiyle        
D. fareyi

4. Sınıf Türkçe Harf Ve Kelime Bilgisi ile ilgili aramalar 
4.sınıf türkçe hece bilgisi testleri 4. sınıf hece bilgisi konu anlatımı 4 sınıf harf bilgisi testleri 1. sınıf hece bilgisi testleri 1. sınıf hece bilgisi konu anlatımı 4. sınıf hecelere ayırma 1. sınıf harf bilgisi konu anlatımı 4. sınıf harf bilgisi etkinlikleriYorum Gönder

 
Top