0

1. Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır?
A. çiçek
B. İnsan
C. Demir
D.Tilki


2. Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A. İstanbul
B. öğrenci
C. Çanta
D.Kalem


3. Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlar verilen adlar ne denir?
A. tekil
B. çoğul
C. soyut
D.somut


4. Soyut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A. sevgi
B. Orman
C. okul
D.çanta


5. Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad  aşağıdakilerden hangisidir?
A. somut
B. çoğul
C. mânâ
D.tekil


6. Aşağıdakilerden hangisi somut varlık
( madde) adıdır?
A. nefret
B. ahlak
C. kalem
D.sevgi


7. Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir?
A. cins         
B. Özel   
C. Topluluk   
D.mana


8. “Nevşehir’e en yakın ilçeler Avanos, Ürgüp ve Gülşehir’dir.” Tümcesinde kaç tane özel isim vardır?
A. 2          
B. 3       
C. 4     
D.5

9. “ Çoğul eki almadıkları halde birden çok varlığı bildiren isme ……………. ismi denir.” Yandaki tümce aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
A. topluluk
B. çoğul
C. tekil
D.türemiş

10. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?
A. ordu      
B. Aile        
C. Yaprak    
D.deste


11. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz?
A.meclis
B. kulüp
C. sevgi
D.sınıf


12. Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir?
A. küpe                      
B. uyku
C. kaygı                    
D.üzüntü

Yorum Gönder

 
Top