0

1."Sınıfımızda bir Atatürk resmi,iki saat,birkaç pano ve güzel çiçekler var."
Yukarıdaki cümlede kaç tane sıfat vardır ?
A)  2             
B)  3                
C)  4                 
D)  5
  
2.’’Küçük’’ kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
A.Küçük, çabuk buraya gel!
B.Ben küçükleri korurum.
C.Küçük çiçekler topladım.
D.Küçüğü gördün mü?
  
3.Aşağıdaki hangi seçenekte sıfat ( ön ad ) vardır?
A- Tuba akşam bize gel         
B- Kalemini bana verir misin?
C- Duvarı karalama               
D- İhtiyar adam çok yalnızdı.
  
4.“İyi dost, kara günde belli olur.” ata sözünde sıfat olan kaç sözcük vardır?                
A) 1           
B) 2            
C)3              
D) 4
  
5.“Dokuz yılda Murat Usta  çok zengin olmuştu.” tümcesinde hangi sözcük varlığı sayı yönünden belirtiyor ?
A- DOKUZ      
B- USTA   
C-ZENGİN    
D-ÇOK

6.Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A)Taze süt sağlığa yararlıdır.
B)Bazı insanlar çevreyi kirletirler.
C)Ahmet sıcak çayı sever.
D)Yaramaz çocuklar sevilmezler.
  
7. “Yaralı sincap acıyla kıvranıyordu.” Tümcesinde ön ad ( sıfat ) olan sözcük hangisidir?
A- Sincap                   
B- Acıyla                    
C- Yaralı                     
D- Kıvranıyordu
  
 8.Aşağıdakilerden hangisinde varlığın durumunu belirten sıfat vardır?
A. birkaç damla         
B. mutlu çocuk    
C. yeşil çimen            
D. dördüncü yıl
  
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Onun söyledikleri doğru mu?
B) Kentin en huzurlu sokağı burasıdır.
C) Altı çocuk burada yaşıyor.
D) Bu bölgede karasal iklim görülür.
  
10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlı­ğı işaret yoluyla belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A.  Bu filmi izlemek istemiyorum.
B.  Tarladan bu yıl ürün alamadık.
C.  Onlar büyük ağacın altında toplanmıştı.
D.  Bu elmaları o bahçeden mi getirdin?
  
11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcüğü varlığı niteler biçimde kullanılmamıştır?
A. Çok düşün, iyi yaz.
B. İyi kalpli insanlar toplumda her zaman sevilir.
C. İlçemizde, iyi üretici yarışması yapıldı.
D. Kasap Kamil iyi adamdır.
  
12. “Mavi boyalı kapıya kadar gideceksiniz.”
Bu cümledeki sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A)     boya               
B) kapı           
C) mavi
D) kadar   

4. Sınıf Türkçe Sıfatlar ile ilgili aramalar 
4. sınıf türkçe sıfatlar ile ilgili testler 4. sınıf türkçe sıfatlar testi 4. sınıf türkçe sıfatlar çalışma kağıdı 4. sınıf türkçe sıfatlar konu anlatımı 4. sınıf türkçe sıfatlar etkinliği 4. sınıf türkçe sıfatlar test 4. sınıf türkçe sıfatlar testi çöz 4 sınıf türkçe sıfatlar konusuYorum Gönder

 
Top