0

Dört fıkıh mezhebinin dünya coğrafyasında yaygın olduğu yerler hakkında bilgi veriniz.

HANEFİLİK
Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Bosna-Hersek, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Kafkasya, Kazan, Ural, Sibirya, Türkistan , Afganistan, Horasan, Tayland, Hint, Keşmir ve Pakistan gibi bölgelerde Hanefi mezhebi yaygındır.

MALİKİLİK
Maliki mezhebi önce Hicaz bölgesinde, daha sonra Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs’te yayılmıştır. Endülüs Emevi Devleti’nin resmî mezhebi olmuştur. Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da Maliki mezhebi oldukça yaygındır

ŞAFİLİK
Günümüzde Şafii mezhebi Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde, Mısır, Suriye, Irak, Horasan, Filipinler ve Maveraünnehr ’de yaygın durumdadır.

HANBELİLİK
Günümüzde Hanbeli mezhebi mensupları Suudi Arabistan, Katar, Umman, Irak, Suriye, Ürdün, Filistin ve Mısır’da bulunmaktadır. Hanbeli mezhebi bugün Suudi Arabistan’da resmî mezhep konumundadır.Yorum Gönder

 
Top