0

Fıkıh,içtihat,kıyas,maslahat, beyan kelimelerinin terim anlamlarını bulup defterinize yazınız.

Fıkıh kelimesinin sözlük anlamı; bir şeyi derinlemesine bilmek, demektir. Fıkıh kelimesinin terim anlamı ise; şeri-ameli hükümleri, ibadetler, cezalar ve insanlar arasındaki hukuki muameleler, delilleriyle bilmektir.

İçtihat: 1.Çaba göstermek, bir işi yapmak için olanca gayreti harcamak. 2. Ayet ve hadislerden hareketle fıkhî konularda fıkıh usulü ilkeleri doğrultusunda, bütün ilmî ve zihnî gücü kullanarak yeni hükümler ortaya çıkarmak.

Kıyas: Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özellik ve benzerliğe dayanarak Kur’an-ı Kerim veya sünnette hükmü belirtilen bir meseleye göre belirleme.

Maslahat: Hakkında nas bulunmayan konularda dinîn temel gaye ve hedefleri doğrultusunda, kamu yararını gözeterek fıkhî hükümlere ulaşmaktır.

Beyan: bir meseleyi açıklamak anlamına gelir..Yorum Gönder

 
Top