0

Fıkhın hayatımızın her alanında olması gerekli midir? Tartışınız.

Kıyamete kadar hükmü baki kalacak son ilahî dinîn hayata bakan penceresi konumundaki fıkıh ilmi, her asırda insanlara yol gösterici olma durumundadır. Bunun sağlanabilmesi için fıkhın hayattan kopmaması ve her an canlılığını devam ettirmesi gerekmektedir.

Fıkıh, Müslümanın hayatına şekil veren, bireysel ve toplumsal faaliyetlerin Allahü Teâlâ’nın muradına uygun olmasına katkı sağlayan bir ilim dalı olduğu için her zaman inananların hayatının bir parçası durumundadır.
Diğer yandan daha önce bahsedilmeyen birçok fıkhî meselenin çağımızda gündeme geldiğini
görüyoruz. Bu durumun birçok sebebi bulunmaktadır.Yorum Gönder

 
Top