0

Hükmi kirlilik nedir? Bilgi veriniz.

Hükmi kirlilik, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan kirlilik halidir. Bu, hades terimiyle ifade edilir. Hades ise büyük hades ve küçük hades olmak üzere ikiye ayrılır. 

Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikler büyük hades, abdest gerektiren hükmi kirlilik de küçük hadestir. Büyük hükmi kirlilikten gusül ile, küçük hükmi kirlilikten de abdest ile temizlenilir. 

Suyun bulunmaması veya bulunduğu halde kullanma imkanının olmaması halinde her ikisinden temizlenme yolu ise teyemmümdür.Yorum Gönder

 
Top