0

Kefaret, fidye, nisap, öşür, ihram kavramlarının anlamlarını öğreniniz.

Kefaret: Bir günahı Allah’a bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç.

Fidye: Yaşlılık ve iyileşme ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutacak gücü olmayanların her günün orucuna karşılık verdikleri bedeldir.

Nisap: Zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsü. Zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi mali yönü bulunan ödevlerle yükümlülük, dinîmizde belli bir asgari zenginlik ölçüsüne bağlanmıştır. Dinen asgari zenginlik ölçüsü olarak belirlenen bu miktara nisab denir. Zekâtın vücubuna alamet ve ölçü olmak üzere tesbit edilen bu belirli bir miktar, kişinin borçları ve asli ihtiyaçları dışında 20 miskal (85 gr.) altına, ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olmasıdır.

Öşür: Toprak mahsullerinden alınan zekate öşür denir. Az olsun, çok olsun; yağmur suları veya akar suyla sulanan ekin ve meyvelerden öşür, yani onda bir nisbetinde zekât alınır.

İhram: Hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü.Yorum Gönder

 
Top