0

Namaz vakitleri hakkında bilgi veriniz.

Kur’an’da namaz vakitlerine işaret eden birçok ayet vardır. Her bir namaz vaktinin başlangıç ve sonu açıkça belirtilmemiştir. Yerkürenin şekline göre namaz vakitleri her yerde farklılık arzetmektedir. Namaz vakitlerinin başlangıç ve sonu Peygamberimiz’in uygulamalarından öğrenilmiştir. Peygamberimiz bu vakitleri, kendisine Kabe’de iki gün imamlık yapan Cebrail (as)’den öğrenmiştir.

1. Sabah namazının vakti, ikinci fecrin meydana gelmesiyle, yani tan yerinin ağarmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla son bulur. Fecir, sabaha karşı doğu ufkuna yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir.
Bununla sabah namazının vakti girmiş olur. Güneşin doğmaya başlamasıyla sabah namazının vakti biter.

2. Öğle namazının vakti, güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle başlar. Bu vaktin sonu ile ilgili iki görüş vardır. Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Şafii, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre öğle vakti, cisimlerin gölgesi bir misli uzayıncaya kadar devam eder. Cisimlerin, güneş tepe noktasında iken yere düşen gölgesine fey-i zeval denir.
Öğlen namazının son vakti hesap edilirken fey-i zeval dikkate alınmaz. Böylece, fey-i zeval hariç, cisimlerin gölgesi kendilerinin bir misli olunca öğle vakti çıkmış, ikindi vakti girmiş olur.
Buna “asr-ı evvel” (birinci ikindi) denir. Ebu Hanife’ye göre ise öğle vakti, fey-i zeval dışında, cisimlerin gölgesi iki katına uzayıncaya kadar devam eder. Buna da “asr-ı sani” (ikinci ikindi)
denir. Bu görüş farklılığı dikkate alınarak, öğle namazı “asr-ı evvel”den önce, ikindi namazı ise “asr-ı sani”den sonra kılınmalıdır.

3. İkindi namazının vakti, öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması
ile son bulur. Ülkemizdeki namaz vakitleri çizelgelerinde ve takvimlerde asr-ı evvel esas alınmaktadır.
Bu namazın, kerahet vakti olarak bilinen güneşin sararıp gözleri kamaştırmayacağı vakte kadar geciktirilmemesine dikkat edilmelidir. Ancak ikindi namazının farzı kılınmamış ise güneş batıncaya kadar kılınmalıdır.

4. Akşam namazının vakti, güneşin batmasıyla başlar, batı ufkunda meydana gelen “şafak”ın kaybolmasıyla sona erer. Ebu Hanife’ye göre, “şafak” akşam batı ufkundaki kızıllıktan sonra meydana gelen aydınlıktır. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebe göre, “şafak” ufukta meydana gelen kızıllıktır. Bu kızıllık gidince akşam namazının vakti çıkmış, yatsı vakti girmiş olur. tercih edilen görüş de budur.

5. Yatsı namazının vakti, batı ufkunda beliren şafağın kaybolmasından itibaren başlar, ikinci fecrin oluşumuna kadar devam eder.

Vitir namazının vakti, yatsı namazının kılınmasından sonradır. Yatsıyı ilk vaktinde kılanların kalkacaklarından emin olurlarsa vitri, gece vaktine ertelemeleri müstehaptır.Yorum Gönder

 
Top