0

Namazların birleştirilmesi konusuyla ilgili mezheplerin farklı uygulamalarının kaynağını araştırınız.

Hanefiler iki namazın gerçekten birleştirilerek kılınmasını hac esnasında Arafat ve Müzdelife’de caiz görürler.

Şafiilere göre gerek hacda gerekse belirli şartlar dâhilinde yolculuk, korku, aşırı yağmur ve benzeri
mazeretler sebebiyle namazlar birleştirilebilir. İhtiyaca binaen ve belirli şartlar altında cevaz verilen cem etme ruhsatını amacı doğrultusunda kullanmak gerekir.Yorum Gönder

 
Top