0

 Oruç türleri nelerdir? Açıklayınız.

Oruç, hükmü itibariyle farz, vacip, sünnet, mendup ve nafile olmak üzere çeşitlere ayrılır.

Farz oruç: Ramazan ayında tutulan oruç olup mükellef olan herkesin bu ayı oruçlu geçirmesi, eğer ayın tamamını veya bazı günlerini oruçsuz geçirmişse onları kaza etmesi gerekir. Ramazan orucunun bu ayda tutulmasına eda, daha sonra tutulmasına da kaza denir.
Kefaret oruçları da farzdır. Bunların vacip olduğunu söyleyen âlimler de vardır.

Vacip oruç: Adak (nezir) oruçları ve başlanıp bozulan nafile oruçların kazası olarak tutulacak oruçlar vaciptir. Belli bir vakitte veya vakit belirtmeksizin oruç tutmayı adayan kişi, kendisini oruç borçlusu hâline getirmiş olur; dolayısıyla bunu yerine getirmesi vaciptir. Şafiilere göre ise bozulmuş olan nafile orucun kazası yoktur.

Sünnet ve mendub oruç: Hz. Peygamberin genellikle oruç tutmayı âdet edindiği veya tavsiye ettiği günlerde, mesela haram aylar olarak anılan zilkade, zilhicce, muharrem ve receb aylarında, oruç tutmak sünnet veya menduptur. Muharrem ayında bilhassa dokuzuncu ve onuncu günü (aşure günü) veya onuncu ve on birinci günü, recebin birinci, şabanın on beşinci, zilhiccenin ilk dokuz günü, kameri takvime göre her ay üç gün ve özellikle de onüç, ondört ve onbeşinci günleri (eyyâm-ı bîd), şevval ayında altı gün, hafta içinde pazartesi, perşembe günleri tutulan oruç, Savm-ı Davud denen ve günaşırı oruçlu olmak şeklindeki uygulama, kurban bayramından bir önceki (arefe) gün tutulan oruç bu tanıma uymaktadır.

Nafile oruç: Farz, vacip ve mekruh olmayan, hakkında herhangi bir rivayet de bulunmayan günlerde sevap niyetiyle tutulan oruçlardır. Oruç tutmanın yasak olduğu günler de vardır: Ramazan  bayramı’nın ilk günü ve Kurban Bayramı’nın dört günü oruç tutmak tahrimen mekruhtur.Yorum Gönder

 
Top