0

Sahabenin yaptığı içtihatlara örnekler veriniz.

Hz. Peygamber Dönemi’nde sahabelerin yaptığı içtihada dair şu örnek verilebilir: Hendek savaşının bitiminde savaşta ihanet eden Kurayzaoğullarına gereken cezayı vermek üzere gidilecek istikameti beyan eden Resulullah (sav); “Kurayzaoğulları mahallesine varmadan hiç kimse ikindi namazını kılmasın!” buyurmuştur. 

Bir kısım sahabe lafzi bir yorumla namazını oraya varmadan kılmamış; bir kısım sahabe ise sözün amacını dikkate alarak: “Resulullah’ın gayesi oyalanmadan bir an önce yola çıkmamız idi. Bu emri yerine getirip yola çıktığımıza göre yolda ikindi namazını kılmamızda bir sakınca olmaz.” diyerek namazlarını edâ etmişlerdir. 

Bu uygulamadan haberdar olan Resulullah her iki yorumu da olumlu karşılamıştır.Yorum Gönder

 
Top