0

Yaşadığınız çevreyle sağlığınız arasında nasıl bir ilişki vardır
Sağlık ve Çevre İlişkisi: Her canlı yaşadığı çevre ile iletişim halindedir. Çevrenin durumu canlının sağlıklı olup olmamasında önemli bir etkendir.
İnsanların sağlıklı olmaları kendi ellerindedir. Çevrelerine gereken önemi gösterdikleri sürece kendi sağlıklarını da garanti altına almış olurlar. 1982 anayasasının 56. maddesinde “ Herkes dengeli ve sağlıklı yaşama hakkına hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.Yorum Gönder

 
Top