0

1.“Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle  konuşmak (  ) Haydi, bunların hepsini yaparım (  ) Fakat, onlar gibi nasıl  düşünebilirim (  ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim (  )
Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
A) ( : )  ( . )  ( ; )  ( ? )              
B) ( ... )  ( ! )  ( ! )  ( ? )
C) ( . )  ( . )  ( ? )  ( . )              
D) ( ... )  ( . )  ( ? )  ( ? )

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Onun da Kars’lı olduğunu bilmiyordum.
B) Burdur’dan kuzenin geldi mi?
C) 4’ün katlarını sayar mısın?
D) Özgür’ü maça götüreceğiz.

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta
 ( . ) konmalıdır?
A) Bu haber seni hiç mi üzmedi
B) Bu akşam bu yoldan gidiyorum
C) Gel buraya Allah aşkına
D) Pilot, hostese şöyle dedi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) O da İstanbul’da mı oturuyor.
B) Bu sınava Ali’de mi katılacak?
C) TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı.
D) Ay, Dünya’nın çevresinde dolanır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Onunla barışmak için zemin hazırlıyordu.
B) Bizi arabasıyle pikniğe götürdü.
C) Olayın üzüntüsüyle ne yaptığını bilmiyordu.
D) Sırayla, hepinizle görüşeceğim.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Sınıftaki  Mehmet’ler  dışarı çıksın.
B) Seninki  renkden  renge girdi.
C) “Biz  Ankaralıyız”  dedi adam.
D) Türkçe’de  29 harf var.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Çok kar ettiler onlar bu işten.
B) Dinmiyen bir yara bu, hep kanıyor.
C) Bunları diyen kim, söyle bana.
D) Devedikenleri arasında yol almaya çalıştık.

8.“-de” durum ekleri “-te, - ta” olabildiği halde, “-de, -da” bağlaçları hiçbir zaman “-te, -ta” biçiminde yazılamaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu uygun olmayan bir kullanım vardır?
A) Bu çocukta iş var.              
B) Bu arkadaş da gelecek.
C) Bu boncuk ta güzelmiş.         
D) O geçitte buluşalım.

9.Aşağıdaki hangi cümlenin sonunda soru işaretinin kullanılması doğru değildir?
A) Doğumu 1412 falan mı?
B) Kim söyledi, bilmiyorum?
C) Sınavlarınız ne zaman başlıyor?
D) Köy sınırlarına kadar gittiniz mi siz?

10.Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
A) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra Tokat’a da uğrayacak mısınız?
B) Yolculuğunuz sırasında Sinop’dan sonra Tokat’a da uğrayacak mısınız?
C) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra Tokat’a da uğrayacakmısınız?
D) Yolculuğunuz sırasında Sinop’tan sonra Tokat’a da uğrayacakmı sınız?

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?
A) Yeni taşındıkları ev 7’inci kattaymış.
B) Çocuk 1’den 100’e kadar saymayı öğrendi.
C) Yarın, saat 16’da toplantı yapılacak.
D) Bu kitabı 6’milyona almış.

12.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1984’de                                                    
B) Simitçi
C) Arkadaştan                                               

D) HafifçeYorum Gönder

 
Top