0

SAĞLIĞIMIZI KORUMAK
Sağlığımızı korumamız için pek çok şeye dikkat etmeliyiz. Vücudumuzun temiz olması çok önemli.  Yalnız kişisel temizliğimizi yeterli sayarsak yanılırız. Çevremizin temizliği de kişisel temizliğimizin olduğu kadar önemlidir. Geceleri yeterince uyumalı, hem dengeli hem de düzenli beslenmeliyiz ki sağlığımız güvende olsun.

İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.
1) Sağlığımızı korumak için hangisi kişisel temizliğimiz kadar önemlidir?
A) Vücut temizliği                                                         B) Çevre temizliği                                                           C) Uyumak

2) Sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?
A) Yeterli uyku                                                                 B) Dengeli beslenme                                                          C) TV izleme

3)"Sağlığımızın güvende olması için dengeli ve  ……………beslenmeliyiz." cümlesinde boş bırakılan yere hangisini yazarsak yanlış olur?
A) düzenli         B) yeterli          C) sık sık

4) Aşağıdakilerden hangisi özel addır?
A) Ormanlar     B) Karabaş           C) Müdür

5) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayırılmıştır?
A) sem - a - ver                                                              B) dert - li                                                                         C) ser - me - li – ler


 6) Aşağıdakilerden hangisinde kesme
işareti kullanmak gerekir?
A) Hacerler          B) Emele        C) İpeklere

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisine virgül konulmalıdır?
A) Selim Orhan ve Sedat çay içmeye gelecekti.
B) Çevreye verilen değeri görüyorsunuz.
C) Çorbanın tuzu da eksik olmuş.

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)para             B) tuz               C) tuzluk

9)Aşağıdaki hangi şıktaki sözcük yapım eki almıştır?
A)Kelebek
B) Kalem
C) Balıkçı

10) Aşağıdaki hangi şıktaki sözcük yapım eki almamıştır?
A)Gözcü
B) Kedi
C) Pastacı

11)” Minik tavşan avcıdan korkup, kaçtı.”
Yukarıdaki cümlede sıfat olan sözcük hangisidir?
A)tavşan
B) avcıdan
C) minik

12) Varlıkların rengini, biçimini, durumunu, sayısını belirten sözcüklere ne ad verilir?
A) isim        
B)sıfat
C) kelime

13) “Çocuklar, elmaları ve armutları sepete doldurdular.” Cümlesinde geçen isimlerden tekil olanı hangisidir?
A) Sepete      B) Çocuklar    C) Elmaları

14) "Çalışkan çocukları, herkes sever." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? A) çalışkan           
B) çocukları
C) herkes

15)  "Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu."
Yukarıdaki dizelerde kaç tane sıfat vardır?
A) 1                B) 2                  C) 3

16) Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) adıdır?
A) Ahmet     B) İstanbul    C) armut  

17)  “Sakın ha, yolda top .......” Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?
A) oynama                                                                           B) oynadı    
C ) oynayacak 

18)  Aşağıdaki  tümcelerin hangisinde özel ad vardır?
A) Dayım yaz tatilini yanımızda geçirecek.
B) Tolga iyi bir futbolcudur.
C) Köyümüzde kavun bol yetişir.

19)  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde "mi" soru ekinin yazılışı yanlıştır?
A) Dişlerini fırçaladınmı?
B) Kalemini alabilir miyim?
C) Sen de mi hastalandın?

20)Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B)Şifayı kapmak.
C) Sinek avlamak.

21) Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Ev alma komşu al.
B)Akıl akıldan üstündür.
C) Eli kalem tutmak.

22)Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
A) Gözünü dört açmak.
B)Kaza geliyorum demez.
C) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

23) Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?
A) Ödü patlamak.
B)Tepesi atmak.
C) İşleyen demir pas tutmaz.

24) Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
A) Bülbül
B)Akıllı
C) Otomobil

25) “Et süt ve yumurta çok besleyicidir”. Cümlesinde hangi kelimeden sonra   virgül             ( , ) konulmalıdır?
A) Et             B) Süt            C) Ve Yorum Gönder

 
Top