0

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Sağlıklı yaşamak için yapmamız gereken 2 şeyi yazınız. (2x5=10 puan)
*………………………………………………………………………………………………………
*………………………………………………………………………………………………………

2.Bilinçli tüketici nasıl olmalıdır, 2 madde yazınız. (2x5=10 puan)
*……………………………………………………………………………………………………….
*……………………………………………………………………………………………………….

3.Aşağıdaki varlıkların karşısına canlı ya da cansız yazınız. (5x2=10 puan)
çiçek           ………….        
toprak         ………..           
zürafa           …………
bilgisayar           ………….
kitap          ………..

4.Canlı varlıkların özelliklerinden 2 tanesini yazınız. (2x5=10 puan)
*……………………………………………………………………………………………………….
*……………………………………………………………………………………………………….

5.Aşağıdakilerin karşısına doğal çevre ya da yapay çevre yazınız. (5x2=10 puan)
çiftlik            ………………          
akarsu          ………………..         
dağ           …………………
havuz           ……………….          
hastane            ………………..

6.Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına ‘D’ yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.
(5x2=10 puan)     

(   ) Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez.
(    ) Hayvanlar besinlerini bitkilerden ve hayvanlardan elde ederler.
(    ) Bulutlar hareket ettiği için canlı varlıktır.
(    ) Yapay çevre,  kendiliğinden oluşmuş ortamlardır.
(    ) Canlılar uyarılara tepki verirler.

7.Suyu tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz, 2 madde yazınız.(2x5=10 puan)
*……………………………………………………………………………………………………..
*……………………………………………………………………………………………………..

8.Elektriği tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz, 2 madde yazınız.(2x5=10 puan)
*………………………………………………………………………………………………………
*………………………………………………………………………………………………………

*Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (5x4=20 puan)

9. Hangi öğrencinin ifadesi insanların doğal çevreye verdiği zararlara bir örnektir ?
A) Mete: Şehirlere ağaçlar ve fidanlar dikiyorlar                 
B) Ela: Şehir kurmak için ormandaki ağaçları kesiyorlar.
C)Gamze: Atık kağıtları çeşitli işlemlerden geçirip tekrar kullanıyorlar.

10. -I-kağıt             II-Cam             III-kömür           ıv-tahta     
Kaç numaralı maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız                                                         A)- Ive II                        B)- II ve III                     C)- I ve IV


11.  I- apartman             II- sokak                 III-mahalle  
Seçeneklerden hangisinde yaşayan insan sayısı daha fazladır ?
A)- Mahalle                      B)-Sokak                          C)-Apartman

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir varlığın canlı olduğunu ispatlar ?
  A)- uçması               B)-ses çıkarması             C)-solunum yapması

13. -‘Her canlı belli bir olgunluğa eriştikten sonra neslini devam ettirmek için kendine benzer yavrular meydana getirir.’
Yukarıda verilen özellik canlıların hangi özelliğidir?

A) Büyüme                B) Çoğalma                  C)BoşaltımYorum Gönder

 
Top