0

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (14 puan)
1. ( )  Bitkiler  cansız  varlıklardandır.
2. ( ) Bina ve taşıtlar cansız varlıklardır.
3. ( ) Orman, deniz ve göller doğal çevredir.
4. ( ) Parklar, spor alanları yapay çevreye örnektir.
5. ( ) Bulaşık makinelerimizi tam doldurmadan da çalıştırabiliriz.
6. ( ) Sağlığını düşünen insan düzenli spor yapmalıdır.
7. ( ) Her şeyden çokça yemek dengeli beslenmedir.

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.  (5’ er puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların özelliklerinden değildir?

A) Hareket ederler. B) Beslenirler. C) Büyüyüp gelişmezler.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnek değildir?

A) Parklar B) Ormanlar C) Okul bahçesi

3. Aşağıdaki davranışlardan hangileri doğrudur?
I. Oturmadığımız odanın ışığını kapatmalıyız.
II. Elektrikli araç gereçlerimizi kullanmadığımız zamanlarda fişini çı- karmalıyız.
III. Müzik dinlerken veya televizyon izlerken sesi az veya  çok açmamız fark etmez. Çünkü elektrikli aletler her durumda aynı enerjiyi harcar.
A) I-II B) II-III C) I-II-III

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sağlıklı beslenen bir insan davranışıdır?
A) Her gün etli yemekler yemek
B) Her yiyeceğin doğalını tercih etmek
C) Hamburger, patates kızartması ve asitli içecekler tüketmek

5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi su tasarrufuna önem veren davranış örneği değildir?
A) Bozulan muslukları hemen tamir ettirmek
B) Arabayı hortumla yıkamak
C) Diş fırçalarken musluğu ihtiyacımız olduğunda açmak

C. Aşağıdaki yarım kalmış cümleleri örnekteki gibi eşleştirmeler yaparak tamamlayınız. (14 puan ) 

D. Aşağıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan ifadeleri işaretleyiniz.( 5 puan)

E. Aşağıdaki cümleleri doğru olarak tamamlayan ifadelerle eşleştiriniz. (5 puan) 

F- Aşağıdaki cümleleri verilen uygun kelime ile tamamlayınız. (12 puan) 

      Elektrik veya suyu ………………………………. kullanmalıyız.
Atıkları gruplandırarak …………………………… göndermeliyiz.
Bitkiler, insanlar ve hayvanlar ………………. varlıklardır.
İnsan eli değmiş çevrelere …………… çevre denir.
Hava, su ve toprak ………………….. varlıklardır.
Kendiliğinden oluşan çevreye ……………. çevre denir.
Cansız varlıklar …………………….. . 
…………….varıklar beslenir, büyür ve hareket eder.
Ay çiçeğinin Güneş neredeyse oraya dönmesi bitkilerin…………….. ettiğini gösterir. 
Hastane, çocuk parkı, yollar kendiliğinden ………………...
Ormanları korursak doğal çevreyi de ………………… oluruz.
Elektrik, su ve doğal gaz gibi kaynaklar ………………………

G. Aşağıda canlı ve cansız  varlıkların özellikleriyle ilgili boş bırakılan yerleri doldurunuz. (20 puan) 
H.  Aşağıdaki kutucuklara canlı ve cansız varlıkları yazınız.  (5 puan)
VARLIKLAR
CANLI VARLIKLARCANSIZ VARLIKLAR


Yorum Gönder

 
Top