0

1) 1. Pencereden düşen saksı
    2. Yokuş yukarı fırlatılan oyuncak araba
    3. Parkta kaydırakta kayan çocuk
Yukarıdakilerden kaçıncı sıradaki yavaşlayan hareket yapar?

A. 1                            
B. 2                    
C. 3
  
2)  Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerin-
den değildir?

A) Cisimlerin şeklini değiştirir.
B) Cisimlerin rengini değiştirir.
C) Cisimlerin yönünü değiştirir.


3)   "1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Ailesi ona Mustafa adını verdi. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. 10 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü."
Yukarıda kısa özgeçmişi verilen lider kimdir?

A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Turgut Özal
C) Fevzi Çakmak


4) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olmaz?

A) Hareket halindeki cisimlerin yönünü değiştirir.
B) Suyu buharlaştırır.
C) Hareket halindeki cisimleri durdurur.


5) Aşağıdaki varlıkların hareketlerinden hangisinde bir farklılık vardır?

A) Araba tekerleğinin hareketi
B) Ay’ın Güneş etrafındaki hareketi
C) Parktaki salıncağın hareketi


1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A.Bütün otobüsler dolu geçiyor.
B.Yüksek dağlara dolu yağmış.
C.Dolu sepeti zor taşıyordu.


2) “Bu gece hava çok soğuktu.”Cümlesin-de altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlıları aşağıdakilerden hangisidir?
A.Sabah    - sıcaktı
B.Gündüz  - sıcaktı
C.Aydınlık  - sıcaktı
  

3)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Karagöz Hacivat'tan daha çok konuşuyor.
B) Çocuklar sessizce ders dinliyorlardı.
C) Seda, Zehra'dan daha uzun ve zayıftır.

4) “…….. koşarak okula geldik.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır?
A) Biz             
B) Onlar                
C) O


5) “mavi - renk” arasındakine benzer anlam ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) gece-gündüz
B) soğuk- sıcak
C) gül-çiçek


6)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep/sonuç cümlesidir?

A) Başını eğerek konuştu.
B) Kalenin duvarları sağlam yapılmış.

C) Araba bozuk olduğundan gelemedik.Yorum Gönder

 
Top