0

 HAYAT BİLGİSİ 1.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Planlı yaşamanın faydalarından 2 tanesini yazınız. (2x5=10 puan)
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Günümüzde kullanılan iletişim türlerinden 3 tanesini yazınız. (3x3=9 puan)
*…………………………………………   
*…………………………………………
*……………………………………………

3.Hayatımızı kolaylaştıran mesleklerden 4 tanesini yazınız. (4x3=12 puan)
*……………………………………………
*……………………………………………
*……………………………………………
*……………………………………………

4.Fiziksel özelliklerimizden 3 tanesini yazınız. (3x3=9 puan)
*……………………………………………
*……………………………………………
*……………………………………………

5.Geçmişte insanlığa hizmet etmiş Türklerden  bir tanesinin adını ve ne yaptığını yazınız. (10 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.Aynı odayı paylaşan kardeşler arasında ne sorunu olabilir? (5 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (9x5=45 puan)

7.Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinde hem beden dili hem konuşma etkilidir?
A) mektup            B) televizyon                 C) radyo

8.Aşağıdakilerden hangisiyle daha samimi iletişim kurarız?
A) annemiz           B) komşumuz                 C) okul müdürümüz

9.Anne, baba ve çocuktan oluşan en küçük aileye ne dedir?
A) geniş aile         B) küçük aile        C) çekirdek aile

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi daha resmidir?
A) Canım babam benim.           B) Nasılsınız?                C) Gelir misin?
  
11.Serkan, iki arkadaşı tartıştığında her zaman zengin olan arkadaşını haklı bulmaktadır. Serkan’ın bu davranışı hangisine örnektir?
A) Yanlı davranış           B) Adalet             C) Hoşgörü

12. Hangi seçenekteki ifade doğru değildir?
A) Sınıfta bir arkadaşımızın konuşurken onu sonuna kadar dinlemeliyiz.
B) Arkadaşım benimle aynı düşüncede olmazsa onunla bir daha konuşmam.
C) Herkes eşit haklara sahiptir.

13.Hangisi demokratik bir ailenin özelliği değildir?
A) Ailede herkesin söz hakkı vardır.
B) Ailede her bireyin sorumlulukları vardır.
C) Çocuklar çalışarak aile bütçesine katkıda bulunur.

14.Aşağıdakilerden hangisi ailemizde sorun yaşamamıza sebep olur?
A) Anne ve babamıza saygılı davranmak
B) Kardeşimizle sürekli kavga etmek
C) Odamızı temiz tutmak

15.Hangisi bir kişiyi diğerlerinden ayırır?
A) El sayıları          B)Kulak sayıları           C) Becerileri
J SINAVINIZI BİTİRDİKTEN SONRA KAĞIDINIZI KONTROL EDİN JYorum Gönder

 
Top