0

3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Değerlendirme Yazılı Soruları
…………… İLKOKULU 3 – …… TÜRKÇE 2. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME

SOĞAN NEDEN GÖZLERİMİZİ YAŞARTIR?
Soğan kesildiğinde içinde bulunan sıvı bir madde gaz haline dönüşür ve hava moleküllerine tutunarak yayılır. Bu uçucu gazın içinde, gözleri tahriş edici ve göze acı veren bir madde vardır. Gözyaşı bezleri, gözü bu yabancı maddeden temizlemek için bol miktarda gözyaşı çıkarmaya başlar. Böylece, soğan soyan kişi ağlamış olur.
                                                                                    Ev ve Sınıf Etkinlikleri Antolojisi

Aşağıda verilen 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Soğan kesildiğinde içinde bulunan sıvı madde ne haline dönüşürmüş?
.....................................................................................
2. Gaz madde neye tutunarak yayılırmış?
.....................................................................................
3. Bu gazın içinde nasıl bir madde varmış?
.....................................................................................
4. Gözyaşı bezleri niçin bol miktarda gözyaşı çıkarırmış?
......................................................................................

5. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerin yerine öyle sözcükler yazınız ki anlam bozulmasın.
Yeni sözcükler öğrendim.                                
...........................................................
Dün akşam konuklarımız vardı.
  ........................................................

Okullar sonbahar mevsiminde açılır.               
......................................................................
Bu işin faydasını görmedin mi?
.............................................................           

6. “Yarın Ankara’dan amcam gelecek.”
Yukarıdaki cümlede kaç tane ünlü, kaç tane ünsüz harf vardır?
A. 7 ünlü – 10 ünsüz                   
B. 9 ünlü – 9 ünsüz                   
C. 11 ünlü – 15 ünsüz

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A. Uzun ince bir yoldayım.       
B. Gidiyorum gündüz gece.     
C. Bilmiyorum ne haldeyim.

8. “Yaşlı kadın olanca sesiyle bağırdı (  )
        (  )Yetişin, hırsız var (  )
   Yukarıdaki sözlerde gösterilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalı?
A. (:), (-), (!)                       
B. (.), (“), (…)                     
C. (:), (“), (?)

9. “Kır” kelimesi hangi öğrencinin söylediği cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Sözlerinle beni çok kırdın.                               
B. Kimsenin kalbini kırmak istemem.
C. Fırtına ağacın dallarını kırdı.

10. “ter” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisini eklersem yeni anlamda bir kelime elde ederim?
A. –li                                  
B. – ler                             
C. -de

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
A. Sözlük                           
B. Defter                            
C. Kalemler

12. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi adın yönelme durumuna ait bir ek almıştır?
A. Eve gitmek için yola çıktım.                     
B. Evde daha yapacak çok işim var. 
C. Evden okula kadar koştum.

13. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi –ler,-lar çoğul ekini almadığı halde birden çok varlığı anlatır?
A. Kitapları okuduktan sonra yerine koyalım.
B. Resim yapmak çok eğlenceli bir iştir.
C. Sınıfça geziye gittik.

14. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kurduğu cümlede varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanmamıştır?
A. Pazardan taze meyve aldık.                        
B. Elmaları eve kadar ben taşıdım.
C. Ben de tane limon aldım.

15. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur?
A. Volkan çok güzel top oynar.                       
B. Yasemin’i ben çok severim.
C. Sen bu sınava hazırlandın mı?

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir eylem bildirmektedir?
A. Keman çalmayı öğrenmeyi çok istiyorum.
B. Toplu taşıma araçlarında yaşlı, hasta ve hamilelere yer vermeliyiz.
C. Saçlarımı berberde kısalttım.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır?
A. Babam bana ne aldı acaba?                         
B. Boyu kısa olduğundan basket atamadı.
C. Gözleri yeşil, saçları sarıydı.

18. “Bizim ev sizinkine göre daha geniş.” cümlesiyle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A. Karşılaştırma cümlesidir.           
B. Abartılı bir cümledir.          C. Duygusal bir cümledir.

19.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A. Satranç                          
B. Sarımsak                     
C. Ciyer  

Not Baremi : 5. soru 10 puan, diğer
sorular 5’er puandır. 

                                                                      BAŞARILAR                        
VOLKAN BACAKOĞLU Yorum Gönder

 
Top