0

3.SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyunuz.
eşek-elma-eldiven-erik-ekin
………………………………………………………………………………

2.’’yarın ilk otobüsle istanbula gelecek.’’ Cümlesindeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ‘’15 mart çarşamba günü sınavımız var.’’ Cümlesindeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ‘’Hastanedeki dr. Kenan kılınç iyi bir doktordur.’’  Cümlesindeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ‘’ Filizin babası T.H.Y.’da çalışıyor.’’ Cümlesindeki yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi tekrar yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Hangi seçenekte "ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Bahçedeki çiçek solmuş.            
B) O kadar çok çalıştım ki yoruldum.
C) Sende ki kalemimi alabilir miyim ?

7. Hangi seçenekte yazım yanlışı vardır?
A) Leman’ın ödevi evde kalmış.                
B) Dün Dedem’in bastonu kayboldu.
C) Okula Hasan’ın ablası geldi.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Biz papatya Sokak’ta oturuyoruz.                   
B) En son gelen Emel oldu.
C) Kedim Boncuk miyavladı.

9. ‘’ Yarışmada 3.üncü oldu.’’ Cümlesindeki hangi sözcüğün yazımı yanlıştır ?
A) Yarışmada             B) 3.üncü              C) oldu

10. Hangisinde ‘’de’’ nin yazımı yanlıştır?
A) Ev de çantam kaldı.                    
B) Tepede köpek havlıyor.
C) Fatih de oyuna katıldı.

11. Tarihlerin yazımıyla ilgili hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?
A) 11 Mart 2016       B) 11/03/2016             C) 11 mart 2016

12. Hangi kelimenin yazımı doğrudur?
A) papağan                B) sipor             C) yanlız

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Pınar mı geldi?                 
B) Ödevini yaptın mı?                      
C) İşe gidiyormusun?

14. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Kemal, bursa’ya gidecek.                       
B) Can’ın topu kayboldu.
C) Ömer’ler yeni ev almış.

15. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin bütün ünlü harfleri incedir?
A) patates                  B) karpuz                   C) tencere

16. Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır?
 A)gazete                    B) terzi                       B) Aylin

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) kurabiye    ---        ku-rab-i-ye                
B) menekşe    ---        me-nek-şe
C) portakal     ---        por-tak-al

18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tek harften oluşan bir hece vardır?
A) araba                     B) eldiven                  C) patates

19. Hangi cümlede geçen sayının yazımı yanlıştır ?
A) Bir yıl on iki aydır.                      
B) Cebimde kırkbeş liram var.
C) İki bin yedi yılında doğdum.

20. Hangi cümlede ‘’de’’ yanlış yazılmıştır?
A) Bugün biz de kalın.                     
B) Defterde resmini gördüm.

C) Dedem de bizimle oynadı.Yorum Gönder

 
Top