0

II.DÖNEM I. FEN BİLİMLERİ YAZILI SORULARI
A-   Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurun. (20p)
tasarruflu - katı – Edison -  ısı -  yayılır – cisim – özellikleri – altın – madde – süzme
1- Buz  suyun  .....................  halidir.
2-  Buz .................  alarak  sıvı hale geçer.
3-  Gazlar bulundukları ortamda  .......................... .
4- Kütlesi ve hacmi olan her şey   ........................dir.
5-  ................................  saf bir maddedir.
6- Maddenin şekil almış haline ..........................  denir.
7- Karışımdaki maddelerin  ...............................  değişmez.
8- Makarna  ........................ yöntemiyle sudan ayrılır.
9- Elektrik ampülünü ............................. icat etmiştir.
10- Aydınlatma araçlarını  .................................  kullanmalıyız.
B-  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
(    )  Ağaç maddedir, ağaçtan yapılan kalem  ise cisimdir.
(    )  Her cisim bir veya birkaç maddeden yapılmıştır.
(    )  Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür.
(    )  Hacim ölçülebilir bir özellik değildir.
(    )  Soluduğumuz hava saf madde değildir.
(    )  Kütle ölçü birimi  litredir.
(    )  Çorba bir karışımdır.
(    )  Işık ve ses birer maddedir.
(     ) Buzun ısı alarak su haline gelmesine erime denir.
(    ) Kum-su karışımını  mıknatısla ayırma yöntemiyle ayırabiliriz.
C-  Aşağıdaki  tabloyu uygun şekilde doldurunuz. (5p)
VARLIK
SAF MADDE
KARIŞIM
Demir
X

Limonata


Çorba


Oksijen


Bakır


 HavaD- Çoktan seçmeli sorular. ( 13x5)
1- Aşağıdakilerden hangisi maddenin sıvı haline örnek olamaz?
A- benzin   B- ayran    C- kolonya    D- lokum
2- Aşağıda bazı maddeler ve bunlara ait özellikler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahta  - Suda batan
B) Gözlük camı – Saydam
C) Sünger – Su çeken
D) Plastik – Su geçirmeyen

3- Aydın, maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deney tasarlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Aydın´ın tasarladığı deney olamaz.
A- Havluyu kalorifer peteğine koymak.
B- Bardağın içine soğuk meyve suyu dökmek
C- Şişirilmiş balonu delmek.
D- Sıcak çayın içine kaşık bırakmak.
4- Bir karışım için;
            I. Karışan maddelerin özelliklerinde değişim  olmaz
            II. Maddeler istenilen oranda karıştırılabilir.
            III. Yapısında farklı cins maddeler vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A- Yalnız I  B- Yalnız III  C- II ve III   D- I,II ve III

5- Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?

A- Tuzlu su                     B- Vişne reçeli       
C- Gümüş                        D- Hava

6- Aşağıdaki olaylardan hangisinde cisim elde edilir?
A-  Demirden bıçak yapılması  
B-  Camın kırılması
C-  Odunun yakılması
 D - Zeytinden yağ çıkartılması

7- Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz?
A- Tuz – Nohut karışımı
B- Çakıl – Kum karışımı
C- Şeker – Tuz karışımı
D- Pirinç – Un karışımı 

8-   Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?
A- Ses       B- Işık       C- Enerji       D- Güneş
9- Aşağıdaki aydınlatma teknolojilerinden hangisi en son bulunmuştur?
   A- kandil                           B- mum    
   C- gaz lambası                 D- ampul
10- Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur?

11- Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir? 
A-  Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.
B-  Işık doğrudan göze gelmemelidir.
C- Yazı yazarken veya kitap okurken ışık  arka soldan gelmelidir.
D-  İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze gelmelidir. 
12- “ Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. “ Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir?

A- Kaplumbağaların yaşamlarını olumsuz etkilemesi          
B- Göçmen kuşların göç yollarını kaybetmelerine neden olması.
C- Gök cisimlerinin incelenmesini olumsuz etkilemesi
D- Sokakların daha güvenli hale gelmesi


13- İçinde 200 mL su bulunan dereceli kabın içine  taş atılıyor. Kaptaki su seviyesi 344 mL'ye çıkıyor. 

Buna göre taşın hacmi ne kadardır?

A) 344 mL         B) 144 mL         C) 200 mL        D) 544 mLYorum Gönder

 
Top