0

A. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanın önüne Y yazınız.
1.   (……) Göz görme organımızdır.
2.   (……) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.
3.   (……) Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür.
4.   (……) Güneş doğduğunda Dünya’mız aydınlanır.
5.   (……) Ay bir ışık kaynağıdır.
6.   (……) Çevresine ışık yayan madde ve varlıklara ışık kaynağı denir.
7.   (……)  Güneş doğal bir ışık kaynağıdır.
8.   (……) Mum yapay bir ışık kaynağıdır.
9.   (……) Şimşek doğal olmayan bir ışık kaynağıdır.
10. (……) Işık bir enerji türüdür.
B. Aşağıdaki boşlukları tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

El feneri, ışıldak  -  ayna – ışık – Güneş – sol – meşale – sıcak – gece – ampul – kaynağı – kirliliği – flüoresan – soğuk – doğal, yapay – olumsuz  - ışığa  - karanlık

1. ………………………………………….. ortamlarda varlıkları  göremeyiz.
2.  ……………………………………………..…………..  en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
3. Hem ısı, hem de ışık yayan kaynaklara ………………………………….……….  kaynaklar denir.
4. Isı yaymayan, sadece ışık yayan kaynaklara ………………………..……………   kaynaklar denir.
5. Güneş, yıldızlar, ateş böceği  ……………………………….……….. , ampul,  gaz lambası, flüoresan  ………………………..…….  
       ışık kaynaklarıdır. 
6. Gözümüze doğrudan gelen ışıklar göz sağlığımızı  ………………………………………….…….  etkiler.
7. Bazı hesap makineleri   ………………………………..……….  enerjisini kullanarak çalışır.
8. Yıldızların parlaklığını …………………………………… fark edebiliriz.
9. ………………………………………… ve ……………………………………….  yapay  ışık kaynağıdır.
10. Cisimleri görebilmemiz için   …………………………..………..  ihtiyaç vardır.
11. …………………………………….….. çevresine ışık verirken aynı zamanda ısı da verir.
12. …………………………………..…………   soğuk ışık kaynağına örnek olarak verilebilir.
13.  …………………………….…….     etrafına ışık verirken aynı zamanda ısı da verdiği için sıcak ılık kaynağıdır.  
14. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve zamanda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına ışık                                                                 ……………………………………….……  denir.
15. ……………………………….…………..  ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi görünür.
16. Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık  ………………………………………………………  denir.
17. Okuma yazma etkinliği yaparken ışık  ……………………………………….……..  üst taraftan gelmelidir. 
C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş         B) yıldızlar        C) şimşek        D) Ay

2. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) Ateş böceği B) yıldırım       
C) el feneri                   D) odun ateşi

3.  Çevremizdeki cisimlerin görebilmesi  için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Cisim çevresine ısı yaymalı             
B) Cisim çevresinden  ısı almalı
C) Cisimler ışık yaymalı yada ışığı yansıtmalı
D) Cisimler ısı yaymalı yada ısıyı yansıtmalı

3. Bazı cisimler ışık kaynağı olmadığı halde ışıklı ortamlarda ışık kaynağı gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimler arasında yer almaz?
A) ayna            B) alüminyum folyo                 
C) ay               D) çelik kaşık

5. Aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?
A) Bulunduğumuz ortamları gereğinden fazla aydınlatmamalıyız.
B) Işığın doğrudan gözümüze gelmemesini sağlamalıyız
C) Okuduğumuz kitapla göz arasında 30 – 35 cm mesafe bırakmalıyız.
D) Bilgisayar veya televizyonu daha iyi görebilmemiz için yakından bakmalıyız.YANIT ANAHTARI
A. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanın önüne Y yazınız.
1.   D   2.   Y   3.   Y    4.   D    5.   Y   6.   D  7.   D  8. D  9.  Y   10.


B. Aşağıdaki boşlukları tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Karanlık
2. Güneş
3. sıcak
4. soğuk
5. doğal ,  yapay  
6. olumsuz
7. ışık
8. gece
9. El feneri ,   ışıldak
10. ışığa
11. Ampul
12. Flüoresan
13.  Meşale
14. kirliliği
15. Ayna
16. kaynağı
17. sol

C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.
1. D) Ay                      2. C) el feneri               
3. C) Cisimler ışık yaymalı yada ışığı yansıtmalı 

4. C) ay                       5. D) Bilgisayar veya televizyonu daha iyi görebilmemiz için yakından bakmalıyız.Yorum Gönder

 
Top