0

IŞIK ve SES ( TEST)
1. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Cisimleri görebilmemiz için cisimlerden gözümüze ışık gelmelidir.
B) Bulunduğumuz ortamdaki ışık miktarı azaldıkça çevremizdeki cisimleri daha kolay görürüz.
C) Işık bir enerji çeşididir.              
D) Karanlık ortamlarda varlıkları göremeyiz.

2.   I. Ay        II. Gezegenler       III. Güneş
     Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir ışık kaynağıdır?
    A) I, II ve III                 B) I ve III                
C) II ve III            D) Yalnız III

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
   A) ateşböceği           B) trafik lambası         
C) mum               D) el feneri

4.  I. Ayna        II. Metal kaşık         III. Alüminyum folyo            IV. El feneri
    Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünür?
      A) I ve II              B) I, II ve III                  
C) II ve IV          D) I, II, III ve IV

5.  ……………………………………. 1879 yılında ampulü icat etti.
Yukarıdaki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?
  A) Macellan                  B) Albert Einstein            
C) Galile              D) Thomas Edison

6. …………………….. icat edildiğinden beri aydınlatma teknolojisinin en önemli aracı olmuştur.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   A) Gaz lambası            B) Ampul               
C) Kandil               D) Mum

7. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha önce kullanılmış aydınlatma aracıdır?
    A) meşale             B) yağ lambası             
C) kandil                D) mum

8.    I. Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denir.
     II. Güneş en büyük ışık kaynağımızdır.               
III. Ampul doğal ışık kaynağıdır.
         Işık için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
     A) I ve II                      B) Yalnız III                         
C) Yalnız II               D) II ve III

9. Işığın gereksiz yerleri aydınlatması, görme yetimizi bozması, nesnelerin görülebilirliğinin kaybolmasına ne ad verilir?
    A) ışık kirliliği           B) ışığın parlaklığı          
C) ışık yetersizliği           D) ışık yokluğu

10. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?
      A) Görme bozukluğuna neden olur.                    
B) Dikkat ve verimlilik azalır.
      C) Sinir sistemini olumsuz etkiler.                    
D) İşitme kaybına neden olur.

11. Aşağıdaki eylemlerden hangisini yaparken ışık gerekmez?
    A) kitap okumak       B) müzik dinlemek          
C) yazı yazmak        D) resim yapmak

12. Mandolin teli, davul derisi, çan vb. titresen maddelerin oluşturduğu titreşimlerle
   aşağıdakilerden hangisi oluşur?
   A) fısıltı                B) titreşim                      
C) ses               D) gürültü

13. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
   A) Müzik aletleri         B) Kıyıya vuran dalgalar     
C) İnsanlar          D) Kus cıvıltıları

14. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağından çıkan sestir?
    A) çalar saat              B) saz sesi            C) uçak sesi           D) kedi miyavlaması

15.   I. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesi daha az duyarız.
       II. Ses kaynağına yaklaştıkça sesi daha çok duyarız.     
      III. Ses çıkaran her cisim titreşir.
       Ses için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
      A) Yalnız I                 B) I ve III               
C) II ve III              D) I, II ve III

16. “Uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan ve çalışan kişilerde bazı rahatsızlıklar görülür.”
       Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlıklardan değildir?
    A) Baş ağrısı            B) Görme bozukluğu            
C) İşitme kaybı             D) Stres

17. Hangisi ses yalıtımında kullanılan bir malzeme değildir?
     A) elyaf                B) köpük                   
C) demir                D) cam yünü

18. Sesin şiddetini artırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için aşağıda verilen araçlardan hangisini kullanırız?
   A) stetoskop               B) megafon            
C) mikroskop           D) el feneri

19.   I. Kaset            II. DVD               III. Hoparlör             IV. CD
    Yukarıdaki ses teknolojileri kullanılma alanlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
     A) I                  B) II                   
C) III                    D) IV

20.     I. Sesin şiddeti kaynağa olan uzaklığa bağlı olarak değişir.
         II. Seslerin farklı şiddetleri vardır.
        III. Ses kaynağı bize yakınsa kuvvetli ses, uzaksa zayıf ses duyarız.
              Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
       A) I, II ve III             B) I ve II                
C) II ve III              D) Yalnız I

21. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye karsı alınacak önlemlerdendir?
   A) Gündüz dışarı çıkmamak                                      
B) Sokakta kulaklıkla dolaşmak
   C) Gürültülü iş yerlerini şehir dışına taşımak          
D) Eğlence yerlerini kapatmak

22. Aşağıdaki verilenlerden hangisi ses kirliliği yaratan etmenlerden biri değildir?
    A) ormanlar          B) sanayileşme          
C) hızlı nüfus artışı      D) plansız kentleşme

23. Aşağıdakilerden hangisinin yapılış amacı diğerlerinden farklıdır?
   A) megafon            B) mikrofon              
C) hoparlör             D) DVD

24. Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi aynı zamanda sesi kaydetme özelliğine sahiptir?
   A)  televizyon         B) cep telefonu                
C) radyo                  D) megafon

25. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez?
A) Güneşe çıplak gözle bakmak.                  
B) Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışmak.

C) Loş ışık altında kitap okumak.                 
D) Bilgisayarda uzun süreli oyun oynamak.Yorum Gönder

 
Top