0

A-  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10puan)
     Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.
     Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir.
     Ay doğal ışık kaynağıdır.
     Deniz kaplumbağalarının deniz yerine karaya yönelmesi ışık kirliliğindendir.
     Mıknatısta zıt kutuplar birbirini çeker.    
     Güneş, yıldızlar ve ateş böceği yapay ışık kaynağıdır.
     Gazların belli bir şekilleri yoktur.
     Işık kirliliği de hava ve su kirliliği gibi insanları zehirler.
     Donma maddenin soğuması sonucu oluşur.
     Aydınlatma teknolojileri sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar.


     çözünme-sol arkadan -esnek- ışık - akışkandır - ısınır-burundan - şekli-doğal  -ağızdan- yoğuşma
  
  B- Boşlukları kutucuktaki uygun sözcüklerle tamamlayın. (10 p)
*    Güneş, yıldızlar, ateş böcekleri …………… ışık kaynaklarıdır
*    Cisimleri görmemize,renkleri ayırt etmemize yol açan fiziksel güce ……………denir.
*    Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca …………… cisimler eski şekillerine döner.
*    Kitap okurken ışık  ………….   ……………  gelmelidir
*    Çay kaşığı sıcak suya batırıldığında …….    .
*    Sıvı maddeler …………   ve konuldukları kabın şeklini alırlar.
*    Tuz ve şekerin suda görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmasına  ……………   denir.
*    Gazların ısı vererek sıvı hale gelmelerine ……………  denir.
*    Katı maddelerin belirli bir …………    vardır.
*    Soluk alırken ………………………..alırız, verirken……………………………………..veririz.

Aşağıdaki aydınlatma araçlarını geçmişten günümüze kullanım sırasına göre yazınız.(2p)

Halojen lamba –   meşale   –   ampul   –   mum   –   kandil  -  ateş –  floresan – gaz lambası
…………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki  açıklamaları tanımları ile eşleştiriniz.(2p) 
1
Otobüsün duraktan hareket etmesi

Dönme
2
Duvar saatinde yelkovanın hareket etmesi

Sallanma
3
Asansörün hareketi

Aşağı–Yukarı
4
Beşikte sallanan bebek

Yavaşlama
5
Hareket halindeki aracın sürücüsünün arabanın frenine basması

Hızlanma


 (BUNDAN SONRAKİ  HER SORU 4 PUANDIR)


1- Işık kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalıdır?
A) Gündüz lambaları açmalıyız.        
B) İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
C) Gökyüzünü aydınlatmalıyız.          
D) Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz.

2-  Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar?
A)  Ampul     B)  Yıldız    C)  Kandil     D)  Gaz lambası

---------------------------------------------------------------
3-  “Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri aydınlatma teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar arasında sayılabilir?”
1.Geceleri eğitim ve sağlık hizmeti yapılabilmektedir.
2.Fabrikalar geceleri çalışabilmektedir.
3.Denizlerde araştırma yapılabilmektedir.

A) yalnız 1         B) 1ve 2         C) 1ve 3            D) 1,2,3
--------------------------------------------------------------

4- Bazı cisimler, ışık kaynağı olmadıkları hâlde, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının etkisiyle ışık yayıyormuş gibi görünür. Aşağıdaki cisimlerden hangisi bu tür cisme örnektir?

 A) Ay          B) Güneş         C) Mum      D) Lamba

---------------------------------------------------------------
5-   Doğal ve yapay ışık kaynaklarına ikişer örnek yazınız.

Doğal Işık Kaynağı
Yapay Işık Kaynağı
a) …………………………
b)………………………….

a) ………………………
b)……………………..


-----------------------------------------------------------
6- Hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir?

A)Ayna      B)Ampul     C)Ateş böceği       D)Şimşek

7- Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?
 A) Işık kaynağı      B)Güneş        C)Yıldız     D)Ateş

--------------------------------------------------------
8 - Aşağıda verilenlerden hangisi saf maddedir?
A) Deniz suyu                            B) Şekerli çay             
C) Çamurlu su                          D) Yağmur suyu

--------------------------------------------------------------
9- Yanlış yerde,yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur?        
A) Işık kirliliği                       B)Aydınlatma     
C) Güzel görüntü                 D)Az ışıklandırma
             
----------------------------------------------------------------
10- Göz sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Görmeyi kolaylaştırmak için çok ışık kullanılmalıdır.           
B) Ortamlar uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
C) Işık kaynağı olarak mum kullanılmalıdır.                    
D) Işık kaynağı direk göze tutulmalıdır.

-----------------------------------------------------------  
11-  Aşağıdakilerden hangisi bir cisme uygulanan kuvvetin sonucu olamaz?
 A)yön değiştirme     B)hızlanma      
 C)donma                 D)yavaşlama

----------------------------------------------------------------
12- Hava sıcaklığını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz?
A) kalorimetre             B) voltmetre  
C) termometre           D) hidrometre

-----------------------------------------------------------           
13-  Aşağıda verilen karışımları ve ayırma yöntemlerini eşleştiriniz.
   
--------------------------------------------------------------                       
14- Madde hangi hallerde bulunur? İkişer örnek yazınız.
…………………………………………

……………………………………

………………………………………

--------------------------------------------------------------
15-Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden doğru olanların altına (D), yanlış olanların altına (Y) yazınız.
 
                                                                      
16-  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sınıflarını süsleyen 4-K sınıfı öğrencileri, bir süre sonra şişirdikleri balonların havalarının indiğini gözlemliyor.”
Balonların havasının inmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Balonların içindeki gaz madde, çok küçük gözeneklerden geçtiği için havası inmiştir.
B) Balonların havasını gizlice öğrenciler indirmiştir.
C) Balonlar iyi şişirilememiştir.
D) Balonlar kalitesiz olduğu için havası inmiştir.

----------------------------------------------------------------

17- Betül, maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deney tasarlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Betül’ün tasarladığı deney olamaz?
A- Havluyu kalorifer peteğine koymak.
B- Bardağın içine soğuk meyve suyu dökmek
C- Şişirilmiş balonu delmek.
D- Sıcak çayın içine kaşık bırakmak.

----------------------------------------------------------------

18- İçinde 200 mL su bulunan dereceli kabın içine  taş atılıyor. Kaptaki su seviyesi 344 mL'ye çıkıyor. 
Buna göre taşın hacmi ne kadardır? 

A) 344 mL       B) 144 mL    C) 200 mL   D) 544 mL

----------------------------------------------------------------Yorum Gönder

 
Top