1

Merhaba arkadaşlar, aşağıda sizin için derleyerek paylaştığımız 4. sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi dersi ikinci dönem birinci sınavı eminim sınavdan iyi not almanız için sizlere çok yardımcı olacaktır.
İster indirerek çalışın, ister indirmeden çalışın... Sizin için hazırlanmış olan bu konudan sonra diğer sınav örneklerini de incelemeyi unutmayın... 4. Sınıf İnsan Hakları Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları aşağıdadır...
Şimdiden başarılar...


1-20 arası soruların her biri 3 puandır.

Adalet
Yasalar
Eşit
Adil
Eşitlik
Uzlaşı
Güven
Anlaşmazlık
Barış
çatışma
Yukarıdaki sözcükleri uygun olan noktalı yere yazalım.

1. Yasalar önünde kadın ve erkekler her zaman ................... olmalıdır.
2. ......................... herkese eşit fırsatlar tanınması ve özel ayrıcalıkların olmaması durumudur.
3. İnsanlar yaşanılan bir durumun  ................................ olup olmadığını sorgulamalıdır.
4. Haklının hakkını almasına, haksızın cezalandırılmasına .................... denir.
5. Eşitlik, kurallar ve  .............................. ile güvence altına alınmıştır.
6. İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanmasına ................. denir.
7. .................. karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortamdır.
8. ...........................İki ve daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan olumsuzluklar.
9. ..................Korku,çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu
10. Herkesin kararların alınmasına yaratıcı bir şekilde katıldığı karar alma sürecine ................... denir.

Aşağıdaki  ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.

11. (    ) Toplumsal olarak en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi de uzlaşma yerine çatışma öğrenmektir.
12. (    ) Anlaşmazlılıkları doğal ve yaşamın bir parçası olarak kabul etmeliyiz.
13. (    ) İnsanlar makul ve uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.
14. (    ) Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak, birlikte yaşamak için çok önemli değildir.
15. (     ) Uzlaşmanın temelinde bilgi,saygı, sevgi, insanlığa faydalı olma, hak ve barış dili bulunmalıdır.
16. (     ) Trafik polislerin kırmızı ışıkta geçen sürücülerin hepsine ceza yazması
17. (     ) Erkek çocuklarının okula gönderilirken kız çocuklarının gönderilmemesi
18. (     ) Zengin insanlar tedavi edilirken fakirlerin tedavi edilmemesi
19. (    ) Uzlaşmaya  açık olmak anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir.
20. (    ) Kişinin bencil davranışlar sergilemesi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz.

21-30 arası soruların her biri 4 puandır.

21. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?
a. Sorunu görmezden gelmek.
b. Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermek,
c. Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak.
d. İnsanlara karşı önyargısız olmaya çalışmak.

22. Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insani hak  için savaşmıştır?
 A)Para için            B)Dinlenmek için            
C)Özgürlük  için       D)Haberleşme Hakkı için

23. Bir işyerinde çalışan  baba  neyi hak eder?
A) Yaşama hakkı             B) Sağlık hakkı          
C) Eğitim hakkı             D) Emeğine karşılık maaş

24-Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A)  mahkemeler              B)  gruplar            
C)  yasalar                   D)  vakıflar

25- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Suç işleyenleri cezalandırmak                         
B)  Barışı sağlamak
C)  Çocukların okumasını sağlamak                   
D)  Dünya çocuklarını koruma altına almak

26. Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?
A.   Ailemizin bize verdiği eğitim.                                  
B. Okulumuzda tanınan her şey.
     C.Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.      
D.Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

27. İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
      A. Meclisi            B.  Okulu           
C. Devlet              D.  Alile

28. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
A) Çalışmanın Önemi                             
B) İş birliğinin önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği                
D)Tek kişinin başarılı olduğu

29. Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz?
A)  söz ve yazıyla            B)  bilgisayarla             
C)  işaretle           D)  mektupla

30. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A.   İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B.   İnsanlar  doğuştan  bu  haklara sahip değildirler.
C.   İnsan hakları kişilere aittir.

D.   İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.Yorum Gönder

 
Top