0

Soru 1. Toplum içinde bulunan bütün kurum ve sosyal örgütler toplumun değişik ………………………….doğmuştur.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sağlık              B) Görevlerinden
C) Eğitim              D) İhtiyaçlarından

Soru 2. Nüfus cüzdanında başkalarıyla aynı olmayacak bölüm hangisidir?

A)Doğum günü ve ayı       
B)Nüfusa kayıtlı olduğu yer
C) T.C kimlik numarası        
D) Adı

Soru 3. Sosyal örgütlerde görev almak isteyen kişi aşağıdakilerden hangisini düşünmez?

A) Ekonomik kazanç sağlamayı
B) Doğayı korumak gerektiğini
C) İnsanlara hizmet etmeyi
D) İnsanların sağlıklı yaşamasını sağlamayı

Soru 4. Kamu hizmetlerini yürütmek için devlet tarafından kurulan, giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevlileri devlet tarafından atanan yapılara ne denir? 

A) Sosyal Örgüt    B) Sivil Toplum Kuruluşları                                  
C) Resmi Kurum       D) Sosyal Grup

Soru 5.“Şefkat Yuvası” anlamına gelen, babası olmayan başarılı çocukların eğitimlerini üstlenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Darüşşafaka      B)LösevC)Tema     D)Açev
        
Soru 6.Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri için söylenemez?

A) Gönüllülerden oluşur.     
B) Devletten maaş alırlar. 
C) İnsanlara faydalı olmayı amaçlarlar.                     
D) Devlete yardımcı olurlar. 

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğidir?

A) Devlet tarafından kurulurlar.                                 
B) Çalışanlar maaş alırlar.
C) Her ikisi de topluma hizmet etmek için çalışırlar.  
D) İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır.

Ülkemiz deprem kuşağında yer alır. Deprem sonrası bilinçli, eğitilmiş arama kurtarma ekiplerine her zaman ihtiyaç duyulur.

Soru8.Aşağıdakilerden hangisi arama kurtarma görevini üstlenen gönüllü kuruluştur?

A) Kızılay                       B) Yeşilay        

C)TEGV                          D) AKUT
Yorum Gönder

 
Top