0

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………..  İLKOKULU
4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI:

Nankör Yılan
            Bir zamanlar gayet merhametli, fakat buna karşılık biraz saf bir köylü varmış. Bir kış günü yolda gezinirken karların üzerinde bir yılan görmüş. Upuzun uzanmış karların üzerinde, kımıldayacak hali kalmamış. Ya öldü ya ölecek. Acımış yılana, alıp evine götürmüş. Ocağı bir güzel yakıp yılanı ocak başındaki bir minderin üzerine koymuş.
            Soğuktan uyuşmuş olan yılan sıcağı görünce yeniden canlanmış. Canlanmasıyla birlikte başlamış ıslıklar çalarak başını kaldırmaya. Sonra da kıvrım kıvrım kıvrılarak atılmaya hazırlanmış.
Köylü yılanın kendisini sokmaya hazırlandığını görünce:
" Vay hain, demek benim iyiliğime karşı yapacın buydu." demiş. Hemen baltasını kaptığı gibi yılanı üç parçaya bölmüş.
          Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. (5 X 3 = 15 Puan)
1-) Köylü, yılanı ne zaman görmüş?
………………

2-) Köylü yılanı nerede   görmüş?
………………

3-)Köylü yılanı neden   öldürmüş?
………………

4-) Köylü yılanı nasıl öldürmüş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

       5-) Parçanın ana fikri nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6-) Aşağıdaki sözcükleri sözlükte bulundukları sıraya göre sıralayınız. (2 X 5= 10 Puan)
7-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri koyu renkle verilen kelimelerle anlamlı olacak şekilde tamamlayınız. (5 Puan)
                              genellikle    -    en az    -    çünkü    -     başlıca    -    veya 
            Elindekileri bana  …………….....  kardeşime verebilirsin.
            Arkadaşlarımızla  …………………………....….  marketin önünde toplanırız.
            Haftada  ……………. iki kere banyo yapmalıyız.
            Akşam bize gel.  ……………..  seni çok özledim.
Sağlıklı olmanın   ………..……….  şartı temizliğe dikkat etmektir.     

8-)Aşağıdaki cümleleri inceleyerek, parantez içine öznel anlatım ise  “ Ö ”, nesnel anlatım ise “ N ” yazınız. (5Puan)
(      )  En büyük ısı ve ışık kaynağı Güneş’tir.
(      )  Bence en sevimli hayvan tavşandır.
(      )  Yurdumuz yedi bölgeye ayrılmıştır.
(      )  En keyifli yolculuk, gemiyle yapılan yolculuktur.
(      )  Yurdumuzun yönetim şekli cumhuriyettir.
      (     ) Soru tümcelerinin sonuna soru işareti konur
      (     ) Bilgisayar kullanmak çok kolaydır.
      (     ) İnsan hatıralarını düşündükçe mutlu olur.
      (     ) Canlılar doğar, büyür ve ölür.
      (     ) En güzel çiçekler benim köyümde açar.

9-)Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri, verilen örneklere uygun olarak ismin hallerine göre yazınız. (5 P)

Yalın hali
-e hali
-i hali
-de hali
-den hali

kalemeduvar


bahçeyi

elmada

gözden

10-)Adların yerine kullanılan sözcüklere adıl (zamir) denir. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” sözcüklerinden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. . (5 Puan)
            Yemeği ………………… mi yaptın?.                                          
Bulaşıkları ……………. yıkadı.
Akşamki toplantıya …………………. gelemiyoruz.                   
……………….. neden bağırıyorsunuz?
Bizden sonra  ……………………… maç yapacaklarmış.
         Bu kitabı ………….………daha önce görmemiştim.
        Resmi…………..…….çizdi  ama  ben  boyadım.
        Haftaya  yapılacak  gösteriye ……………gelemiyoruz.
       Bu  yıl  …………..……….başkan olacaksın.
        ………….……artık işlerini bilgisayarla yapıyorlar.

11-) Aşağıda verilmiş olan kelimeleri kullanarak kurallı cümleler oluşturunuz. (5 puan)                 

çocuğun – hakkı – her – vardır – eğitim
 ……………………………………………………………………………………..

başarılı---yazılısında ---çalıştım---çok----Türkçe----için---olmak
 ………………………………………………………………………………………………………

göstermeliyiz - farklılıklarımıza – bireysel – saygı      
…………………………………………………………………………………………………..

İşkence---yapmamalıyız---bize----hizmet ----eden--- hayvanlara
…………………………………………………………………………………………………………

12-) Aşağıdaki tümcelerin yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek, tümceleri yeniden yazınız. (10 puan)

ürgüpe gidecek mi siniz serap yazın
……………………………………………………………………………….………………………….……
bu resme çok güzel olmuş dedi idil baktı
…………………………………………………..……………………………………………………………
eyvah, ödevi yalnız evde unutan benim
………………………….…………………………………………………………………………………..
davet ettim doğum günüme aliyi bereni sercanı ve elifi  
………………………… …………………………………………………………………………….
Rusça ülkede  bulgarca ve konuşuluyor azerice

13-)
sözcük
eş anlamlısı
sözcük
Zıt anlamlısı
fakir

kalın

cevap

güzel

okul

siyah

doktor

iyi

baytar

açık

siyah

ileri

ak

az

al

yüksek

öğrenci

yeni

soru

uzun


  14-  )Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.. (10 X 1 = 10 Puan)

1
Etekleri tutuşmak

Üzülmek
2
Kulak kesilmek

Güzel etkileyici konuşmak
3
Gözü ısırmak

Çok konuşmak
4
Kulak misafiri olmak

Konuşulanları gizlice dinlemek
5
Kara gün dostu

Dikkatlice dinlemek
6
Çenesi düşmek

Çok sevinmek
7
Dil dökmek

Çok yalvarmak
8
Ağzından bal akmak

Kötü günde yardım eden kişi
9
Ağzı kulağına varmak

Bir yerden tanımak
10
Kalbi kırılmak

Telaşlanmak
          


15-) Aşağıda verilen cümlelerdeki sıfatları bulup altını çiziniz ve tablodan hangi sıfat türü olduğunu işaretleyiniz. (10puan)
Cümleler
Niteleme s.
Sayı sıfatı
İşaret sıfatı
Belgisiz s.
Soru s.
Annem bana kırmızı elbise aldı.

Hangi okula gidiyorsun?

Birkaç çocuk okul bahçesinde top oynuyor.

Şu kalemi bana verir misin?

Hasta adam zor yürüyordu.

Sınavda  on soru vardı.16-) Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin kişisini ve zamanını yazınız. (10 puan)

Cümleler
Eylemin Zamanı
Eylemin Kişisi
Yarın Ankara'ya gideceğim.


Sınıfı bayraklarla süsledik.


Bahçede top oynuyorlar.


 Her gece yatmadan önce süt içer.


İlkay, oynarken bileğini incitmiş.      

Yorum Gönder

 
Top