0

…………………………………. İLKOKULU TÜRKÇE  DERSİ
4. SINIFLAR  2. DÖNEM  1. YAZILI YOKLAMA SORULARI
                                                     
    1.Nasıl kievde  anne babanın pek çok sorumluluğu varsa, çocukların da ev içinde anne babaya karşı sorumlulukları olmalıdır. Bu sorumluluklar,  çocuğa küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. 5-6 yaşlarından itibaren çocuğa , evde yerine getirmesi gereken sorumluluklar öğretilmeli ve çocuklar da bu sorumluluklarını yerine getirmelidirler.Böylece sorumluluk bilinci gelişen çocuklar, ders çalışarak okul başarılarını da yükseltirler.
          Yukarıdaki metinde aşağıdakilerin  hangisinden söz edilmemiştir?     ( Her soru 5 puan)
   A) Çocuğa sorumluluk duygusu küçük yaşlardan itibaren verilmelidir.
   B) Ailede anne, baba ve çocukların da sorumlulukları vardır.
   C) 5-6 yaşlarındaki çocuklara yüklenen sorumluluklar, sonradan bıkkınlık yaratır.
   D) Sorumluluk bilgisi alan bir çocuk derslerinde daha başarılı olur.     
      
        2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ‘‘derin ’’   sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A)Su ihtiyaçlarını derin bir kuyudan karşılıyorlardı.        
B)Tarihi eserler hakkında derin bir bilgiye sahipti.
 C) Belediye ekipleri çöpler  için derin bir çukur açtılar.   
D) Havuz derin olduğu için yüzme bilmeyenler girmedi.               

       3.Aşağıdakilerden hangisi bir atasözüdür?
      A) Ağzıyla kuş tutmak.                              
B) Kafası şişmek.
      C)  Ağzı kulaklarına varmak.                    
D)  Aç ayı oynamaz.

       4.   1-bilmiştir       2-   ve beraberlikle      3-güçlükleri      4- milli birlik     5- yenmesini       6- Türk Milleti
            Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda  sıralama nasıl olur?
          A) 6-4-2-3-5-1                     B) 6-3-5-1-4-2                   
C) 4-2-6-1-4-5                   D) 3-6-5-2-4-1

        5. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, bir varlığı niteleme ( sıfat ) amacıyla kullanılmıştır?
        A) Hasta,  doktora  doğru uzanıp bir şeyler söylemeye çalışıyordu.
        B)Yan odadaki hasta adam da iyileşmeye başlamıştı.         
        C) İhtiyar, düşme korkusuyla torununun kolunu sıkıca tuttu.
       D) İki çocuk, bir kadın ve ihtiyar,  birlikte yürüyorlardı.
     
       6. Verilen cümlelerin hangisinde nesnel  bir anlatım vardır?         
      A) O, cesareti ve öz güveniyle takdir topluyor.                      
B) Bu sezon bizim takım şampiyon olur.
      C) Beyni en hızlı köreltmenin yolu televizyon izlemektir.     
D) Bu dünyada azmin yerini hiç bir şey alamaz.

      7.  Fiillerde üç tekil, üç de  çoğul  olmak üzere altı tane şahıs vardır. ‘‘Çanakkale’de yatan binlerce şehidimizi düşün’’      cümlesinde hangi fiil şahısı vardır?
    A) 1.tekil şahıs                 B) 1. çoğul şahıs                    
C)  2.tekil şahıs              D) 2.çoğul şahıs
      
       8.Elif yardımlaşmanın önemi ile ilgili bir yazı yazdığını, fakat sonuç cümlesine karar veremediğini söylüyor.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu yazının sonuç cümlesi olamaz?
     A) Yardımlaşmak, kişilerin birbirlerine karşılıklı yardımda bulunmalarıdır.
     B) Özetle yardımlaşma insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir.
     C) Kısaca yardımlaşma insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir.
     D) Sonuç olarak yardımlaşma iş birliği ve dayanışma demektir.
    
    9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de, -da, bağlacının yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır?         
      A) Sen de bu konudaki düşüncelerini açıklayacak mısın?         
      B) Dünde buraya annemler ve kardeşlerim  gelmişlerdi.
      C) Ressamın iç dünyasını bu eserinde görebiliyoruz.
      D) Sergilenenler arasında senin o çok beğendiğin resim de vardı.        
        
       10.Annesi Efe’ye ‘‘ Beni hiç dinlemeyip hep burnunun dikine gidiyorsun ’’  dedi. Annesi burnunun dikine gitmek sözü ile ne anlatmak istemiştir?
  A) Kimseye soru sormadan iş yapmaktır.          
B)Yaptığı işi beceremeyip eline yüzüne bulaştırmak demektir.
  C) Burnunu gösterdiği yöne doğru gitmektir.    
D) Söylenenleri duymayıp, kendi bildiği gibi davranmaktır.

       11. Bir iş yapmayı gönülden istemek ve bunu yapabileceğimize inanmak, başarmanın yarısıdır.Bir işi yapamayacağımızı düşündüğümüzde, hele de isteksizsek o iş ne kadar kolay olursa olsun başaramayız.Bir işe istekliysek zor olsa bile başarırız. İstersek koca dağları aşarız, isteksiz isek düz yolda şaşarız.
            Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?            
A) İstenildiği takdirde zor işler de  başarılabilir.    
B)İsteksiz yenen aş, ya karın ağrıtır  ya da baş.                    
C) İnsan isteksiz de olsa büyük işler başarabilir.    
D) Başarmak için istemeliyiz ve başaracağımıza inanmalıyız.
       
      12Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
   A) Fırtına anında dalgaların boyu beş metreye ulaştı.  
   B) Anlattıkları ile hepimizi gülmekten kırıp geçirdi.
   C) O kadar güçlüydü ki koca çuvalı kucaklayıp arabaya atıverdi.
   D) Dedem benden yetmiş beş yaş daha büyükmüş.
                                                                                              
   13. Cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
   A)Hepinizi yarınki toplantıya bekliyorum.  
   B) Aşağı yukarı  tam dört yıldır bu okulda okuyorum.
   C) Bu dönemeç olmasa bütün araçlar hızlı ve süratlı gider.
   D) Saçların çok büyümüş, kestirmeyi düşünüyor musun?
   
      14.Hayat düşüncede başlar.Bir mimar bina yapmadan önce onu zihninde tasarlar, sonra kağıda döker ve bir plan hazırlar. Ustalar binayı inşa etmeden önce plana bakarlar ve ona göre hareket ederler.Aslında ustaların inşa ettiği, mimarın düşüncesinden başka bir şey değildir?
      Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  
A)Nasıl düşünüyorsak, hayatımız öyle biçimlenir.               
B)  Davranışlarımızı düşüncelerimiz belirler.
C) Ulaştığımız sonuçlar daha önceden düşündüklerimizdir.
D) Vakit kaybetmeden harekete geçmek en önemlisidir.

      15.  Tahsin, oyuncaklarını kendi odasından alıp, oturma odasına kadar götürdü.  Bu  cümlede isim hal eklerinden hangisi kullanılmamıştır?              
A) –i              B) -e              C) -de             D) -den
   
      16. ‘‘Yolcular, motorun gürültüsünden korkarak ayağa fırlamışlardı.’’ Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?
     A)Niçin?                   B) Nasıl?                        
C) Kim?                       D) Ne zaman?
    
      17.  İçeriden gelen tıkırtıyla irkildim. Acaba hırsız mı vardı?  Ailem için endişe ettim.  Ses çıkarmadan salona gittim.  Anlatılan cümlelerde aşağıda verilen isim çeşitlerinden hangisi yoktur?
     A)Topluluk ismi                 B) Tekil isim              
C) Çoğul isim                       D) Cins isim

    18. ‘‘Yüz sene kalsan, yine de yüzüne bakmam.’’ Bu cümlede altı çizili kelimeler arasındaki benzer bir ilişki aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
     A) Bu yıl geçen yıla göre daha az yağmur yağdı.   
B) Yüzümüze bile bakmadı, yüzünü asıp oturdu.
    C)Bu kaz, ayağı ile değil gagasıyla her yeri kazdı.  
D) Tatilde uzak yakın bütün akrabalarını aramış.
   
     19.Cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
    A)  Tüm derslerimi sabah erkenden yapıp bitirdim. 
    B)  Aracın bakımını zamanında yaptırmadığı için kaza yapmış.yetişti.
    C)  Bu problemin bir benzerini bir ders önce zaten çözmüştük.
    D)  Bizim için bu tür sorular bebek oyuncağı gibi geliyordu.

 20.Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde deyim yanlış yerde kullanılmıştır?       
   A)Meraktan ağzı kulaklarına varıyordu.                
B)  Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
   C)Mutluluktan zil çalıp oynamaya az kaldı.          
D)  Durumun önemini anlayınca hepimiz seferber olduk.

TÜRKÇE DERSİ
2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI
CEVAP  ANAHTARI
                 
                           
                     SEÇMELİ SORULARIN CEVAPLARI      ( Her soru 5 puan)
                     1-C                     6-D                   11-C                   16-D         
                     2-B                     7-C                   12-B                   17-A
                     3-D                     8-A                   13-A                   18-C
                     4-A                     9-B                   14-D                   19-B
                     5-B                   10-D                   15-C                   20-A
                    

                                      YAZILI SORULARININ KONULARI
                  1-Okuma, anlama                                  11- Okuduğunu anlama
                  2-Gerçek ve mecaz anlam                     12-Abartılı anlatım
                  3-Atasözleri ve deyimler                  13-Cümlede anlatım bozukluğu
                 4-Cümle oluşturma                                 14-Okuma anlama
                 5- Sıfatlar                                               15-İsmin halleri
                 6-Öznel ve nesnel yargılar                     16- 5N1K soruları
                 7-Fiillerde şahıslar                                 17-İsim ve isim çeşitleri
                 8-Paragrafta anlam bütünlüğü               18-gerçek ve mecaz anlam
                 9-   -de    -da bağlacı                              19-Sebep sonuç ilişkileri

               10-Deyimler ve anlamları                        20-Deyimler ve anlamlarıYorum Gönder

 
Top