0

Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2015/2016 dönemine ait yazılı sınav sorularını paylaşıyoruz. Şu an için bu soruların sadece örnek olduğunu bilmenizi isterim. İyi çalışmalar...


KOCAMAN YÜREKLİ ÇOCUK
Hiç beklemedikleri bir anda televizyonları bozulur. Oysa televizyonu değiştireli çok olmamıştır. Garanti kapsamında olduğu için servisi çağırırlar. Tamirci televizyonun arka kapağını açtığında hayretler içerisinde kalır. Televizyonun içi bir sürü ekmek kırıntısı ile doludur. Kırıntılar temizlendiğinde televizyon tekrar çalışmaya başlar. Ancak tamirci ekmek kırıntılarının televizyona nasıl girdiğini merak eder.
 Sorunu ev sahibi ile paylaştığında, annenin aklına küçük yaramaz kızı gelir. Bunu ondan başkası yapmazdı. Kızını kucağına aldı. Bunu onun yapıp yapmadığını sordu. Başını evet dercesine salladı küçük kız. Annesi nedenini sordu. Küçük kızın cevabı karşısında evdeki herkes gözyaşlarına boğuldu. Küçük kız, bir gün televizyon izlerken Afrika`daki aç çocukları görmüştü. O günden sonra ekmeğini onlarla paylaşmaya karar vermişti. Kendince bunun yolunu da bulmuştu. Her gün kendi ekmeğinden ayırıp küçük parçalar halinde, televizyonun arkasındaki deliklerden Afrika’nın aç çocuklarına veriyordu. Oradan alıp karınlarını doyursunlar diye…

Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız.
1.Tamirciyi hayret ettiren nedir? ( 4 Puan )
………………………………………………………………………………………………………………….……………
2. Televizyon ne zaman çalışmaya başlar? ( 4 Puan )
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Küçük kız televizyon izlerken ne görmüştü? ( 4 Puan )
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
4. Küçük kız neye karar vermişti? ( 4 Puan )
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
5. Küçük kız her gün ne yapıyordu? ( 4 Puan )
…………………………………………………………………………………………………………………………..…

6)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle anlamlı olacak şekilde tamamlayınız. (5 puan)

veya   -   özellikle  -   buna rağmen   -    için    -  çünkü
Ellerimi defalarca yıkadım ……….…… …………........ mürekkep  lekeleri çıkmadı.
Anneme doğum günü hediyesi olarak çanta …….……….. cüzdan almak istiyorum.
Her yer ıslaktı …………………… yağmur yağmıştı.
C vitamini ………………………......… meyvelerde bulunur.
Derslerine çalışmadığı ………………… sınavlarda düşük not aldı.
7)   Aşağıdaki deyimleri, anlamları ile eşleştiriniz. (4 puan)
(a) Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek      +hoş görmek
(b) Anlayışla karşılamak                                            + can atmak
(c) Bir şeye ulaşmayı pek çok istemek                        + burun kıvırmak
(d) Bütün gücüyle bir işi başarmaya çalışmak         + canını dişi ne takmak                                                                                    
8) Aşağıdaki cümleleri  gerçekleşme zamanı ile eşleştiriniz. ( 4 Puan )
Yazın köye gideceğim                                          • Geçmiş zaman
İlkbahardan sonra yaz gelir.                                • Gelecek zaman                                
Babam ütü yapıyor.                                             • Geniş zaman
Şehrin ışıklar aniden söndü.                                 • Şimdiki zaman

9) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler gerçek anlamın kullanılmış ise “G”; mecaz anlamda kullanılmışsa “M” yazınız. (6 puan)
Kurtlar dağlardan ovaya inmiş.   (  )   
Onun kadar sıcak bir çocuk görmedim.   (      )            
Acı sözleri beni yaraladı.    (       )             
Yaz kış soğuk suyla yıkanırım.   (       )      
Bizimle çok sert konuştu.     (       )                          
Ahmet’i o halde görünce üzüldüm.     (       )                        


10)  Aşağıda verilmiş olan kelimeleri kullanarak kurallı cümleler oluşturunuz.  (5 puan)   
 başarılı -yazılısında - çalıştım -çok - Türkçe -için  - olmak ……………………………………………………………
çehresini /   dünyanın  /  değiştirir  / bilim adamları
……………………………………………………………
Bekliyorum – günlere - eski - dönmeyi - özlemle
……………………………………………………………

11)“Şimdiki aklım olsaydı, okuluma devam ederdim.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?
A) Kıskançlık     B)Özlem       C) Pişmanlık      D) Öfke

12)   Hangisinde “koyun” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Koyunlar küçükbaş hayvanlardandır.        
B) Koyun sütü yağlı olur.
C) Koyunları ahıra doldurdu.                           
D) Gönderdiklerimi dolaba koyun

13)“Yaşlı adam, sokakta ağır ağır yürüyordu.” Yukarıdaki cümleye göre hangi sorunun cevabı yoktur ?
A)Kim         B) Nasıl        C) Ne zaman       D) Nerede

14) Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?
A) Nasıl kaçtığını anlamadım                    
B) Niçin buraya geldin
C) Neden okula gelmedin diye kızdı         
D) Ne kadar üzüldüm bilemezsin

15)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Soğuk sudan içme demiştim.            
B) Ben o adamı çok soğuk buldum.
C) Bana soğuk su verir misin?               
D) Bugün hava çok soğuk.

16)  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sağlık ile ilgili bir atasözüdür?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.                    
B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Güneş girmeyen eve doktor girer.                    
D) Damlaya damlaya göl olur.

17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır ?
A)  Gece çalışıp gündüz uyurum.            
B)  Vay be , kırk yıl geçmiş aradan.        
C)  Gelen gideni aratırmış derler.           
D)  İleri geri konuşmayı çok sever.

18) Hangi seçenekte öznel yargı içeren cümle vardır?
A) Sabahları erken kalkınca kuş seslerine bayılırım.
B) 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır.
C) Okuduğum kitabın yazarı Aziz Nesin’dir.
D) Bir yıl 365 gün 6 saattir.

19) Yukarıdaki görselde “turp gibiyim” deyiminin anlamı nedir?
 A) Çok sağlıklı           olmak                 B) Turpa benzemek
 C) Biraz rahatsız olmak             D) Çok kötü olmak

20)  “İnsan…... , deprem…...   çoğu zaman bilinçsiz…. yüzün..…...  hayatını kaybetmektedir.”
Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir?
A) –lar, –li, –lik, –den              B) –lar, –li, –siz, –e
C) –lık, –siz, –lik, –e                D) –lar, –de, –lik, –den

21) “Marangoz Cemal Amca akıllı, dürüst ve yardımsever bir insandır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede adı geçen Cemal Amca’nın kişilik özelliğini belirten bir kelime değildir?
A) marangoz   B) akıllı     C) dürüst    D) yardımsever

22) Bugün pazardan elma(   ) armut (   ) nar aldım (   )
Sen hangi meyveyi seversin(   )
Yukarıda parantez ile boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)  ( , ) ( , ) ( . ) ( . )                B)  ( , ) ( , ) ( , ) ( . )
C)  ( , ) ( , ) ( . ) ( ! )                D)  ( , ) ( , ) ( . ) ( ? )

23) Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut isimdir?
A) şeker          B) sevgi         C) demir          D) kitap

24) Verilen cümleleri olayların oluş sırasına göre sıralayınız.
(1) Bir köpek havlaması duydum.
(2) Soğuk bir kış günüydü.
(3) Hemen dışarı çıkıp yavru köpeği içeri aldım.
(4) Her tarafı kar kaplamıştı.
(5) Pencereden dışarıyı seyrediyordum.
(6) Sesin geldiği yöne doğru döndüm.
(7) Soğuktan titreyen bir köpek yavrusu karlara batmıştı.

……………………………………………………………




Not: 11 – 24 arasındaki sorular 4’er puandır.



Yorum Gönder

 
Top