1

HAYVANLARDA ÜREME,BÜYÜME VE GELİŞME


 •   Hayvanlar da diğer tüm canlılar gibi nesillerinin devamlılığını sağlamak amacıyla ürerler.
 •   Omurgasız hayvanların bazılarında hem eşeysiz hem de eşeyli üreme görülür.
 •   Bu canlılarda EŞEYSİZ üreme TOMURCUKLANMA ve JENERASYONLA gerçekleşir.
 •   Omurgasız hayvanlar genellikle EŞEYLİ ürerler ve yumurta oluşturarak çok sayıda yavru yaparlar.Bu canlılarda yavru bakımı yoktur.
 •   Ancak karıncalarda ve bal  arısı gibi koloni  halinde  yaşayan böceklerde LARVALAR    ergin bireyler tarafından beslenir.
 •   OMURGALI hayvanlarda ise EŞEYLİ üreme görülür.
 •   Eşeyli üremede erkek ve dişi üreme hücrelerinin çekirdeklerinin  kay-
 • naşması olayına DÖLLENME deniliyordu. 
 •   Hayvanlarda iki şekilde döllenme vardır. •   Döllenme olayı gerçekleştikten sonra zigotun gelişimini nerede tamamladığı da önemlidir.
 •   Kuş ve sürüngenlerde döllenme gerçekleştikten sonra zigot sert bir kabukla sarılarak dışarı atılır.
 •   Yavru gelişimini ana canlının dışında sürdürdüğünden bu tip gelişmeye DIŞ GELİŞME adı verilir.


 •   Çoğu memeli hayvanlarda ise iç döllenme olduktan sonra zigot gelişimini ana canlının vücudu içinde tamamlar.Bu gelişmeye İÇ GELİŞME denir.
 •   Yavru doğumla dünyaya gelir. Yorum Gönder

 
Top