0

7. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları - Özgün

       1,Aşağıda verilen kelimelerle, bu kelimelerin karşılığı olan cümleleri doğru eşleştiriniz.(10P)
A,Karışımlar,element ve bileşikler gibi ………………………. değildir.
B,Sıvı-sıvı karışımları ……………………………………. kullanılarak birbirinden ayrılabilir.
C, Elementler …………………. ile gösterilir.
D, ……………atomun parçacıkları arasında en hızlı ve küçük olanıdır.
E,Sembolü S olan element ………………… dur.
  2,Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz.(10p)
1- ( ) Çukur aynaya paralel gelen ışık ışınları odak noktasında da toplanır.
2-(     )   Magnezyum elementinin sembolü Mg dir.
3-(     )   Demir atomunun sembolü Fe dir.
4-(     )   Tümsek aynalar güvenlik amaçlı mağazalarda kullanılır.
5-(     )   Bir element atomu elektron verirse iyon durumuna geçerek katyon olur.
6-(     )   Tahtaya bastırılan raptiyenin sivri ucu diğer ucuna
göre daha büyük basınç oluşturur.
7-(     )   Bileşikler en az iki farklı elementten oluşur.
8-(      )  Dalton atom modelini üzümlü keke benzetmiştir.                            
9-(      ) Birden fazla atomun biraraya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ne molekül denir.
10-(     ) Heterojen karışımlara çözelti denir.
3,Aşağıdaki sembollerin karşısına elementleri, elementlerin karşısına da uygun sembolleri yazınız.(12p)
Yorum Gönder

 
Top