0

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?  A) Adam arabayı dikkatsiz kullanıyor. 
B) Çocuklar gürültü yapıyordu. 
C) Öğrenciler soruları doğru cevaplamışlar.                                                              
D) Annem ablamın odasına girdi.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?  A) Annem pazara gitti. 
B) Özkan, okula geldi. 
C) Ezgi, eve geç geldi. 
D) Elif soruları cevaplandırdı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin zarfı diğerlerinden farklıdır?  A) Kuşlar sağa sola uçuştular. 
B) Toplantıda sert konuştu. 
C) Ayla koşarak dışarı çıktı. 
D) Annem aşağıya inmişti.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren zarf kullanılmıştır?  A) Sınava gelecek yıl girecekmiş. 
B) Ahmet sınıfa hızla girdi. 
C) Yemeğinin birazını yedi. 
D) Sınavınız nasıl geçti?

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk bildiren zarf kullanılmıştır?  A) Sınava gelecek yıl girecekmiş. 
B) Ahmet sınıfa hızla girdi. 
C) Yemeğinin birazını yedi. 
D) Sınavınız nasıl geçti?

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren zarf kullanılmıştır?  A) Sınava gelecek yıl girecekmiş. 
B) Ahmet sınıfa hızla girdi. 
C) Yemeğinin birazını yedi. 
D) Sınavınız nasıl geçti?

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?  A)Akşam ailece teyzemlere gittik. 
B)Çocuk mahmur bakıyordu. 
C)Müzeyi dinlenmeden gezdik. 
D) Çocuklar sandalyeyi boyamış.

8.Hangi cümlede altı çizili sözcük zaman zarfı değildir?  A) Beklediğiniz kişi şimdi geldi. 
B) Bu konuyu size sonra anlatırım. 
C) Beni dün telefonla aradı. 
D) Akşamları, sabahlar kadar sevmem.

9."Aşağı" kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?  A) Aşağı kattan çok gürültü geliyor. 
B) Aşağısı çok karanlık. 
C) Aşağı bak, neler gördüğünü anlat. 
D) Aşağıya doğru gidiyordu.

10.Bir soru cümlesine verdiğimiz cevap zarfsa o cümlede soru zarfı kullanılmıştır. Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?  A) Nasıl bir koltuk istiyorsunuz? 
B) Çantada başka neler var? 
C) Bu kitapları kimlere alıyorsunuz? 
D) Bu zor problemi nasıl çözeceksin?

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman yönünden niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?  A) Merdivenden aşağı indi. 
B) Sabah erkenden uyanmıştı. 
C) Sokağın aşağısında bekliyoruz. 
D) Şehirde nasıl kalacaksın?

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi niteleyen sözcük kullanılmıştır?  A) Eski merdivenleri çıktı. 
B) Sabah dağdan aşağı inmiş. 
C) Bu kadar para bize yeter. 
D) Ali, eşyalarını toplamış.

13.“Yukarıdaki araba geri geri geliyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?  A) Zaman bakımından 
B) Yer-yön bakımından 
C) Durumu bakımından 
D) Azlık-çokluk bakımından

14.“Arabamız yavaş yavaş ilerliyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?  A) Zaman bakımından 
B) Yer-yön bakımından 
C) Durumu bakımından 
D) Azlık-çokluk bakımından

15.“Akşamki eğlence güzel geçmişti.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?  A) Zaman bakımından 
B) Yer-yön bakımından 
C) Durumu bakımından 
D) Azlık-çokluk bakımından

16.“Arkadaşlarla çok güldük.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?  A) Zaman bakımından 
B) Yer-yön bakımından 
C) Durumu bakımından 
D) Azlık-çokluk bakımından

17.“Ayşen, sabah erkenden uyanmıştı.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır? 
A) Zaman bakımından 
B) Yer-yön bakımından 
C) Durumu bakımından 
D) Azlık-çokluk bakımından

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır? 
A) Sınava gelecek yıl girecekmiş. 
B) Ahmet sınıfa hızla girdi. 
C) Yemeğinin birazını yedi. 
D) Sınavınız nasıl geçti?

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren zarf kullanılmıştır? 
A) Sınava gelecek yıl girecekmiş. 
B) Ahmet sınıfa hızla girdi. 
C) Yemeğinin birazını yedi. 
D) Sınavınız nasıl geçti?

20.” Dün senin hakkında epeyce konuştuk.” Cümlesindeki “epeyce” sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?                                       
A) Durum zarfı         B)Ölçü zarfı                                 
C) Zaman zarfı          D) Yer-yön zarfı

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?                                           
A)Hastanede daha bir süre kalmalısınız.       B)Nasıl bir işte çalışmak istersin?             
C)Kimliksiz, sokaklarda dolaşamazsınız.   D)Aklı sıra çalışmadan kazanacakmış.


22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türünde bir sözcük  yoktur?                          
A)Akşamları fazla yemeyin.                                 
B)Bu yıl tarladan az ürün aldık.                              
C)Bu sınava çok çalıştım.
D)Ayakkabılarınızla içeri girmeyin.

23. “İkişer ikişer elmaları bölüştük.” Cümlesindeki “ikişer ikişer” ikilemesinin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?                                   
A) Zarf                                B)Sıfat                  
C) Zamir                             D) Edat

24.”Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında hayran  hayran bakakaldı.” Cümlesinde altı çizili sözcük ikilisinin türü nedir?                                                                             
A) Zaman zarfı                    B) Yer zarfı                         
C) Durum zarfı                    D) Azlık-çokluk zarfı

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?
A)“Aşağı  in!” diye bağırdı.                                    B)Ali, dışarı çıktı.                                                 C)Bunu yapan bir adım ileri çıksın.                       D)Onu asla görmedim.

26. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde miktar zarfı kullanılmıştır?                                                A)Buraya asla gelmez.                                                 
B)Fıkraya çok güldük.                                               
C)Olaya fazla üzüldü.                                                 
D)Yemek epeyce soğukmuş.

27. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde altı çizili sözcük zaman zarfıdır?                                          A)Tarihe fazla çalışmış.                                     
B)Buradan koşarak geçti.                                    
C)Evde uslu  uslu oturuyor.                                   
D)Kışın  köye gideceğiz.

28.Aşağıdaki cümlelin hangisinde “ tatlı” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?                          
A)Onun la tatlı konuş.                                                
B)Akşam tatlı yedik.                                                      
C)Tatlı söze kurban olurum.                                        
D)Sohbeti çok tatlıydı.

29.”Babam, Yaşar Kemâl’in eserlerini sindire sindire okur.”cümlesinde altı çizili ikilemenin türü nedir?                                                                           
A) Zaman zarfı              
B) Durum zarfı                                                                                     
C) Yer-yön zarfı            
D) Azlık-çokluk zarfı


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı vardır?                                                      A)Elindekini hemen yukarı çıkar.                              
B)Dolabın üst çekmecesini kapat.                                      
C)Kedi yavaşça köşesine çekildi.                                        
D)Hava soğudu, içeriye girelim.Yorum Gönder

 
Top