0

Atatürk’ün, çağdaş toplum yaratma mücadelesinde ve ülke sorunlarını çözmede bilimi kılavuz olarak seçtiğine dair kanıtlar nelerdir gösteriniz.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken halkına, “Hedefiniz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve onu geçmektir.” demiştir.

Atatürk, akılcı düşünceye, bilim ve teknolojiye çok önem vermiştir. Yaşamın her alanında başarılı olmamızı bilime bağlılıkta görmüş ve bunu şöyle vurgulamıştır: “Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir.”Atatürk’ün, çağdaş toplum yaratma mücadelesinde ve ülke sorunlarını çözmede bilimi kılavuz olarak seçtiğine dair kanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Mersin'deki Silifke Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de bahsettiği caminin kalıntılarına ulaşıldı.Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Boran, varlığı tartışılan Osmanlı dönemine ait 500 yıllık Bayezid Camii'nin kalıntılarını kalenin tam orta bölümünde yapılan kazılarda bulduklarını bildirdi. Boran, “Komutan konutu olarak adlandırdığımız bölümün yakınında, Türkler için son derece önemli olan ve o bölgenin Türk-İslam hâkimiyetine geçtiğinin bir göstergesi olan Bayezid Camisi'ne ait kalıntılara ulaştık. Caminin kalenin tam ortasında bulunması bölgedeki Türk-İslam hâkimiyetinin etkinliğini ve gücünü gösteriyor. Cami yapı itibarıyla dikdörtgen planlı ve ortasında mihrap nişi bulunuyor. Ayrıca camide Türk İslam sanatını temsil eden Rumi ve geometrik geçmeli taş kapı süslemesi de tespit ettik” diye konuştu.

Atatürk, bilime ve akılcılığa değer vermiş, Türk milletine bu yolda rehberlik etmiştir. Çünkü O, en önemli hedefi olan çağdaş uygarlığa bilimle ulaşılacağına inanıyordu. Bunun için zamanın gereklerine göre bilim ve teknolojiden, her türlü çağdaş buluşlardan yararlanmak gerekliydi. Atatürk, bilime verdiği önemi öğretmenlere yaptığı bir konuşmada şöyle açıklamıştır:
“Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir; İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s.627.)
Atatürk’ün önderliğinde çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla Cumhuriyet Döneminde yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. Bununla dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip etmek ve eğitim kurumlarımıza aktarmak amaçlanmıştır. Atatürk, yurt dışına gönderilen bu öğrencilere şöyle demiştir: “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz!” Atatürk, yurt dışına öğrenci gönderilmesinin yanı sıra çağdaş eğitim kurumlarının açılmasına da öncülük etmiştir. Onun döneminde yerli ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak çağdaş ölçütlere uygun bilim üreten kurumlar ve üniversiteler açılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 1933 yılında Üniversite Reformu gerçekleştirilmiş ve İstanbul Üniversitesi açılmıştır.

Atatürk, kendisi de bir bilim insanı gibi çalışmalar yapmıştır. O, 1936-1937’nin kış aylarında bir Geometri kitabı hazırlayarak matematik bilimine katkıda bulunmuştur. Bu kitapta matematik terimlerinin, bilimsel ifadelerin Türkçe karşılıklarına yer vermiştir.
Yorum Gönder

 
Top