0

Bir yatırım ve pazarlama proje önerisi hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Kısa ve öz olarak belirtmek gerekirse, yatırım yapılacak ürün, insanların ihtiyaç duyduğu bir ürün olmalı ve ihtiyaca karşılık verebilmelidir. Pazarlama sadece reklamla olmaz, bunun yanı sıra ürünün işlevsel olması, fiyat ve performans olarak uygun olması da önemlidir.
Bir yatırım ve pazarlama proje önerisi hazırlarken dikkat edilecekler şunlar olmalıdır;
1. Yatırım fikri oluşturulurken kapsamlı bir sektör analizi yapılmalıdır.
2. Sektördeki rekabet koşulları doğru analiz edilmelidir.
3. Yasal çerçeve incelenmelidir.
4. Yatırıma ilişkin gerçekçi nakit akım projeksiyonu hazırlanmalıdır.
5. Yatırım projelerinin şirkete artı değer katıp katmadıkları indirgenmiş bugünkü değer hesaplaması ile bulunmalıdır.
6. Yatırımların şirkete katacağı değerler farklı nakit akım senaryoları kapsamında incelenmelidir.
7. Yatırım ve sonrasında doğacak işletme sermayesi ihtiyacı hesaplamaya dahil edilmelidir.
8. Doğru finansman modeli seçilmelidir.
9. Yatırımların dışsal sonuçlarına ilişkin projeksiyon yapılmalıdır.
10. Proje hazırlama, yürütme, izleme ve denetim birimleri oluşturulmalıdır.Yorum Gönder

 
Top