0

Biri fabrika kurmak isterse ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Bir fabrika kurmak topluma üretim ve istihdam alanında önemli katkılar sunar. Bu katkılar hiç bir zaman görmezden gelinemez ve hayati öneme sahiptir. Ancak fabrikalar topluma ve çevreye zararlı da olabiliyorlar. Bu sebepten, fabrika kuracak birine şu önerilerde bulunmak gerekebilir;

1- Fabrika toplumun ihtiyacına dönük bir ürün üretmeli.
2- Fabrikada çalışan işçilerin emeğinin hakkı fazlasıyla ödenmeli.
3- Fabrika çevreye zararlı atıklar yaymamalı.
4- Fabrika bacalarında ve atık kanallarında filtreler ve temizleme sistemleri bulunmalı.
5- Fabrika hammaddeye yakın bir konumda kurulmalı, şehir merkezlerine kurulmamalı.
6- Fabrika sahipleri insanlara hizmet amacı gütmeli, sadece kazanç merkezli düşünmemeli.
Yorum Gönder

 
Top