0

Canlıların beslenme şekillerini düşününüz ve canlıları gruplara ayırmaya çalışınız. Kaç gruba ayırdınız? Bu gruplara tüm canlıları dâhil edebildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.


Canlılar beslenme şekline göre üreticiler, tüketiciler ve hem üretici hem de tüketiciler olmak üzere 3 grupta incelenirler.


Bu gruplara tüm canlıları dâhil edebiliriz.Yorum Gönder

 
Top