0

Doğada sürekli madde döngüsünün gerçekleştiğini algılayabiliyor musunuz? Madde döngüeri olmasaydı neler olurdu?

Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hücresel yapılarını oluşturmak için hem organik hem de inorganik bileşikleri kullanırlar. Çevrelerinden aldıkları maddeleri metabolizma artığı olarak ya da ölüm olayıyla tekrar dış ortama verirler. Böylece yaşama birliğindeki maddeler, canlı ve cansız ortamda yer değiştirirler. Maddelerin bu şekilde yer değiştirmesine madde döngüsü adı verilir. 

Canlıların kullandığı veya yapılarına katılan tüm maddeler ekosistemlerde yer alan canlı ve cansız çevre arasındaki madde döngülerine katılır. Canlıların yapısına katılan maddeler, metabolizma sonucu ya da ölüm olaylarıyla cansız çevreye geçer. Cansız çevredeki maddeler de doğrudan ya da dolaylı yollarla tekrar canlı yapısına alınır. Ekosistemlerin dengesi madde döngülerinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Doğada yaşamın sürekliliği için özellikle karbon, su ve azot gibi maddeler devirli olarak kullanılır ve sonra tekrar ortama geri verilir.

Ekosistemlerde, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlar hep bir arada bulunur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji akışı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü ve enerji akışı ile hava, su,
toprak, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında sürekli bir alışveriş olur. 

Canlı yaşamı için gerekli olan maddelerin doğada devri daim ederek dolaşmasına madde döngüsü ya da ekolojik döngü denir. Örneğin su döngüsü, azot döngüsü, oksijen döngüsü, karbon döngüsü ve fosfor döngüsü. Bunların hepsi canlılığın devamı için önemlidir. Azot da havada bol miktarda bulunmasına rağmen canlılar tarafından direk kullanılamadığı için azot döngüsüne ihtiyaç vardır.Yorum Gönder

 
Top