0

Embriyonik kök hücre nedir? Hangi amaçlar için kullanılır?

Döllenme borusunda gerçekleşen döllenme olayından sonra üst üste mitoz geçiren zigottan çok hücreli bir embriyo meydana gelir. Embriyo, gelişimini tamamladığı zaman yeni bir birey oluşur. Zigottan başlayıp yeni bir bireyin oluşumuyla sonlanan olayların tümüne birden gelişim basamakları adı verilir. Embriyonun gelişimi sırasında segmentasyon, gastrulasyon, farklılaşma ve organogenez evreleri görülür

Embriyo, blastula evresinde döl yatağına tutunmaya hazır hâldedir. Döl yatağına ulaşan yeterince gelişmiş zigot, blastosite dönüşmeye başlar. Blastosit hâlindeki hücre kümelerinden alınan her hücreye embriyonal kök hücre adı verilir. Gerektiğinde bu hücreler hücre kültüründe çoğaltılarak bilimsel araştırmalarda kullanılır.

Kök hücre, mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen
ve daha fazla kök hücre üretmek için kendini yenileme yeteneğine
sahip olan, bütün çok hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan
temel hücre tipidir.

Memelilerde kök hücrelerin iki yaygın tipi bulunur: Birincisi gelişimin
ilk evrelerindeki iç tabakalardan elde edilebilen embriyonik kök
hücrelerdir. İkincisi ise çeşitli dokularda bulunan yetişkin kök hücreleridir.
Gelişen bir embriyoda, kök hücreler özelleşmiş hücrelerin tümüne farklılaşabilir. Ayrıca kan, deri, sindirim organları gibi organların da yenilenmesini sürekli kılarlar.
Yetişkinlerdeki kök hücreler vücudun onarımında görev alıp erişkin dokuları yenileyebilme özelliğine de sahiptirler.

Kemik iliği kandaki hücrelerin üretim yeridir. Bu hücrelere analık eden hücrelerin bazıları farklılaşıp vücudun başka hücrelerine de kaynaklık edebilir.
Yetişkin kök hücresi denilen bu hücreler, yeni kalp kası yapımında kullanılabilir. Bunun için kalçadan çay bardağı dolusu ilik alınması gerekir.
Yorum Gönder

 
Top