0

Genotipleri AaBbCcDd x aaBbCCDd olan iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşabilecek genotip ve fenotip çeşidi sayılarını hesaplayınız (Genler bağımsızdır.)

Aa Aa aa aa = 2 fenotip 2 genotip
BB Bb Bb bb = 2 fenotip 3 genotip
CC CC Cc Cc =1 fenotip 2 genotip
DD Dd Dd dd  = 2 fenotip 3 genotip


2.2.1.2= 8 Fenotip
2.3.2.3 = 36 GenotipYorum Gönder

 
Top