0

Nüfus Dağılımındaki Dengesizliklerin Yol Açabileceği Sorunlar Nelerdir?

Dengesiz nüfus dağılımının yol açabileceği sorunlar şunlardır;

1- Sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşanır. Herkes aynı oranda bu hizmetten faydalanamaz.
2- Çarpık kentleşme sorunu ortaya çıkar. Gecekondulaşma ve plansız şehirleşme meydana gelir.
3- Hava kirliliği ortaya çıkar. Az alanda çok insan yaşamasının kaçınılmaz sonucudur.
4- Belediye ve kamu hizmetleri yetersiz kalır. Hızlı kentleşme buna yol açar.
5- İşsizlik baş gösterir. İstihdam olanakları kısıtlı olabilir.
6- Açlık – kıtlık – salgın hastalıklar olabilir. Üretim ile nufüs artış hızı aynı oranda olmayabilir.
7- Suç oranları artabilir. Denetim yetersizliği ve eğitim eksikliği sonucu oluşur.
8- Trafik sorunları ortaya çıkar. Yollar araçları taşımada yetersiz kalabilir.Yorum Gönder

 
Top