0

Bireylerin ve gelecek kuşaklarının sağlıklı yaşaması biyoloji konusundaki bilinçlenme ile sağlanacaktır.
Araştırmacılar bitki ve hayvanları ıslah etmiş daha iyi meyve daha fazla yumurta daha çok et ve süt elde etmek için onların soylarını kültürel yöntemler kullanarak iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalarda da büyük ölçüde başarılı olmuşlardır.

Mesela süt veren inekler ıslah edilmiş, daha çok süt veren türler yaygınlaştırılmıştır. Yine daha çok et veren inek türleri Anadolu'da yaygınlaştırılmıştır.Yorum Gönder

 
Top