0

Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız., Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiye bir örnek veriniz.

Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Mesela ülkemizde arım arazileri çok olduğu için tarım alanında ekonomik yatırımlar gelişmektedir. Bol otlak ve meralar bulunduğu için hayvancılık, turizm alanındaki avantajlardan dolayı da turizm faaliyeti gelişmektedir. Madenler konusunda oldukça zengin bir coğrafyada yaşamamız madencilik sektörünün gelişmesini sağlamıştır.
Ham madde konusundaki yeterlilik bizlere sanayi konusunda atılım yapmamız için bir fırsat sunmaktadır.Yorum Gönder

 
Top