0

S O R U L A R

     A. Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. (50 Puan)1. Yumuşama(Detant) dönemi nedir, hangi yılları kapsar? 


2. Doğu Bloğunun hangi devletlerden oluşmaktadır,isimlerini yazınız. 


3- II.Dünya Savaşı öncesinde kurulan Mihver ve Müttefik Devletlerin adlarını yazınız.

    
4- Balfaur Deklarasyonu hangi devlet yayınlamıştır, bu deklarasyonla hedeflenen nedir, kısaca açıklayınız.

       
   5- Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’nin girdiği konseylerle paktların adını yazınız.


B-Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan )1. Soğuk Savaş Dönemi’nde Asya ve Afrika ülkeleri ………….. Bloku olarak adlandırılmıştır.

2. Almanların işgal ettiği bölgelerde  adeta kurtarıcı gibi görünen ……… buralarda komünist rejimler kurmuştur.

3. Türkiye’nin …………….. savaşındaki başarısından  sonra NATO’ya girmesi kolaylaşmıştır.

4. 1949’da NATO’nun kurulmasına karşı SSCB de  ……………   paktını kurmuştur.

5. Yahudiler Osmanlı padişahı……………………’e bir mektup göndererek Yahudi devleti kurmak için Filistin’den toprak istediler.


C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 40 puan)
  
1- Aşağıdaki Devletlerden hangisi BM’nin daimi üyelerinden birisi değidir?

A) Çin        B) Rusya     C) İngiltere   
 D) ABD    E) Hindistan

2- Aşağıdaki Devletlerden hangisi SSCB’nin önderliğinde kurulan Varşova Paktı üyelerinden biridir?

A) Macaristan         B) Yunanistan       
C) Türkiye       D) ABD    E) İngiltere

3- Türkiye başbakanı Refik SAYDAM’ın ekonomiyi ve fiyatları denetim altına almak için 18 Ocak 1940’ta aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?

A) Hıyaneti vataniye kanunu       B) Milli korunma kanunu       
C) Tekalifi milliye emirleri              D) Varlık vergisi                          
E) Aşar vergisi

4- Aşağıdaki Devletlerden hangisi NATO’nun ilk kurucusu olan devletlerden birisi değildir?

A) Lüksemburg             B) Belçika        
C) Almanya     D) Kanada    E) Fransa

5- Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasi hayatta Cumhuriyet Halk Partisi’nden ilk kez siyasi iktidarı devralmıştır?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası         B) İttihat ve Terakki Partisi      
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası        D) Demokrat Parti                             
E) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi    

      6- Aşağıdaki liderlerden hangisi Pakistan’ın kurucusu ve milli lideridir?

A) Mohandas Karamçand Gandi               B) Muhammed İkbal                         C) Ziya Ülhak       
D) Benazir Butto                                       E) Muhammed Ali Cinnah
  7-Aşağıdaki ülkelerden hangisi ABD tarafından yayınlanan Marshall Planından yararlanmıştır?

A) Türkiye         B) Bulgaristan       
C) Çekoslovakya        D) Romanya  E) Macaristan

    8- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Doğu Bloğu olan ülkelerden birisi değildir?

     A) Çekoslovakya          B) ABD      
C) Macaristan       D) Polonya    E) Romanya 

9- Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkelerin bilim,kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) FAO         B) WHO      C) UNESCO      
D) UNRA    E) UNICEF

10- Aşağıdaki doktrinlerden hangisi ABD’nin Ortadoğu’nun SSCB’nin kontrolüne girmesini engellemek amacıyla yaptığı askeri ve ekonomik yardımlardır?


A) Balfaur              B) NATO       C) Truman       
D) Eisenhower    E) MarshallYorum Gönder

 
Top