0

EYLEMDE ZAMAN
Geçmiş zaman                      Şimdiki zaman                Gelecek zaman

-dı   -di                             -yor                          -ecek      -acak
-mış  -miş

Ben geldim.                     Ben geliyorum.                   Ben geleceğim.
Kitap okudu.                    Kitap okuyor.                     Kitap okuyacak.
Resim çizdi.                      Resim çiziyor.                     Resim çizecek.


* Sıra sende. Aşağıdaki cümlelerin eylemlerinin zamanlarını ok ile eşleştir.

1) Eda ile annesi bize gelecek.
2) Dün akşam çok yağmur yağdı.                                  Geçmiş zaman
3) Annem bulaşıkları yıkıyor.
4) Bebek ağlıyor mu?                                                Şimdiki zaman
5) Sena çok güzel bir şiir yazmış.
6) Berk yarışta birinci oldu.                                         Gelecek zaman
7) Yakında posta ile bir paket yollayacağım.
8) Çocuklar kaydıraktan kayıyor.

* Aşağıdaki cümlelerin zamanları yanlarına yazılmıştır. Doğru ise başına D, yanlış ise Y yazalım. 

       Akşam erkenden uyudum. (gelecek zaman)
       Bayramda epey harçlık topladık. (geçmiş zaman)
       Ailece sinemaya gidiyoruz. (şimdiki zaman)
       Çiftçi tarlasından ürünlerini toplayacak. (gelecek zaman)
       Efe spor okuluna yazılacak. (şimdiki zaman)
       Zavallı kedicik, belli ki çok üşüyor. (geçmiş zaman)  
   
* İstenilen zamana göre cümlelere eylemler yazarak tamamlayalım.
1. (gelecek zaman)       Ahmet yarın ……………………………………..
2. (şimdiki zaman)         Ayşen ip ………………………………………….
3. (geçmiş zaman)        Geçen yaz hep beraber ………………………….
4. (gelecek zaman)       Seneye …………………………………………….
5. ( şimdiki zaman)        Babam evin önünde ……………………………….
6. (geçmiş zaman)         Ninem bize …………………………………………

* Pişirmek eylemini üç zaman için birer cümlede kullanalım.
Geçmiş zaman  ……………………………………………………………………….
Şimdiki zaman   ……………………………………………………………………….
Gelecek zaman ……………………………………………………………………….

* Tamir etmek eylemini üç zaman için birer cümlede kullanalım.
Geçmiş zaman  ……………………………………………………………………….
Şimdiki zaman   ……………………………………………………………………….
Gelecek zaman ……………………………………………………………………….

* Şarkı söylemek eylemini üç zaman için birer cümlede kullanalım.
Geçmiş zaman  ……………………………………………………………………….
Şimdiki zaman   ……………………………………………………………………….
Gelecek zaman ……………………………………………………………………….Yorum Gönder

 
Top