0

CİCİ KUŞ

“ Bir varmış bir yokmuş. Bir cici kuş varmış. Bu kuş güzel bir ormanda yaşarmış. Daldan dala uçarmış. Cik cik! Öterek şarkı söylermiş.
  
 ( 1.  2.  3.  4.   soruları metne göre cevaplayınız.)
  
1. Cici kuş nerede yaşarmış?

A. yuvada                                       
B. ağaçta                            
C. ormanda
  
2. Cici kuş nereden nereye uçarmış?

A. daldan dala                       
B. ağaçtan ağaca      
C. ormandan ormana
  
3. Kuş nasıl şarkı söylüyormuş?

A. gak gak öterek                  
B. cik cik öterek                     
C. lak lak öterek
  
4. Cici kuş nasıl bir ormanda yaşıyormuş?

A. güzel                                         
B. vahşi                                  
C. ıssız
  
5. “ şeftali” sözcüğünde kaç ünlü(sesli) harf vardır?

A. 3                                                
B. 7                                        
C. 4

6.  ‘ Özlem eve geldi. ‘  Cümlesi kaç hecelidir?
A. 3                             
B. 1                                  
C. 6
  
7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir istek vardır?

A) Annem kek yapmış.
B)Annemin yaptığı keki seviyorum.
C) Annem akşama kek yapsa.

8. Babam İstanbul’dan döndü mücümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) nokta                                 
B) soru işareti                        
C) virgül
  
9. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir varlık adıdır?

A. Kediye süt içirdim.
B. Yavru köpek çok sevimli.
C. Bahçeden lâle topladım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangi­sinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A. Sınıfa kim geldi    
B. Gördüğün resimleri o yaptı       

C. Ahh ayağım burkulduYorum Gönder

 
Top